A napokban érkezett kérdések:

Közhiteles nyilvántartásba bejegyzésnél kell-e mindig újra JÜB-ölni az ügyfelet?

Válasz: Közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésre szolgáló okirat ellenjegyzése esetén igen, függetlenül attól, hogy az azonosításukat korábban (pl. a megbízási szerződés megkötése előtt) az ügyvéd elvégezte-e. Amennyiben egy alkalommal történik a megbízási szerződés megkötése és (egy vagy több) ilyen okirat ellenjegyzése, akkor elég egyszer JÜB-ölni. [Üttv. 32. § (7)-(9) bekezdés].

Személyesen ismert személyt kell-e JÜB-ölni?

Válasz: A megbízáshoz előírt azonosítás és egyszerű okiratellenjegyzés esetén nem kötelező [Üttv. 32.§ (2) és (7) bekezdés], de közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésre szolgáló okirat ellenjegyzés esetén igen [Üttv. 32. § (7)-(9) bekezdés].

Okmány érvényességének megvizsgálása az okmány megtekintését vagy JÜB ellenőrzést jelent?

Válasz: Igen, ha a megvizsgálás a természetes személy adatainak a nyilvántartott adatokkal való egyezősége és az általa bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése érdekében történik. (Üttv. 32. § (3) bekezdés). (Vigyázat, amikor nem "közhiteles" vonatkozású, hanem Pmt. alá eső ügyletben járunk el, akkor is kell JÜB-ölni!)

Kell-e okmánymásolatot készíteni, ha az érintett JÜB ellenőrzését elvégezte az ügyvéd?

Válasz: Nem kötelező, de lehet készíteni. [1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat 17.2. pont]