Dr. Fenyvesi Csaba Zsolt

Dr. Fenyvesi Csaba Zsolt professzori kinevezéséről szóló határozat a Magyar Közlöny 147. számában jelent meg. Személyére dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a fenntartóval egyetértésben tett javaslatot a köztársasági elnöknek.

A Magyar Ügyvédi Kamara tagja nem csupán védőügyvéd és a büntetőeljárásjog-kriminalisztika kutatója a Pécsi Tudományegyetemen, hanem világjáró író, akit a jog humorának felkent papjaként is emlegetnek. Több mint 130 országban és 28 szigeten járt már turistaként, és írt élményeiről tágabban, jogász-kriminalista-közgazdász szemmel vizsgálva célpontjait.

Dr. Fenyvesi Csaba 1961-ben született Pécsett. Bácsalmáson érettségizett, majd 1985-ben diplomázott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Bűnügyi vizsgálóként a rendőrségen kezdte a munkát. 1991-től oktat a Pécsi Tudományegyetem Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszékén. Oktatói, kutatói, doktorandusz-irányítói tevékenységével párhuzamosan – 1993-tól – védőügyvédi praxist is folytat. A büntető eljárásjog és a kriminalisztika körében kutat és publikál, valamint részt vesz a Magyar Ügyvédi Kamara munkájában, a Törvényelőkészítő és elvi bizottság tagjaként.

Tanulmányai magyar, angol, német, francia, orosz, olasz, lengyel, cseh, román, szlovák nyelven olvashatóak. Témájuk közgazdaságtani, oktatási, rendvédelmi, kriminológiai (azon belül viktimológiai, kriminálpszichológiai), büntető eljárásjogi, kriminalisztikai. Műfajukat tekintve található köztük monográfia, tankönyv, jegyzet, szerkesztés, tanulmány és recenzió.