Az OBH a bírói hatalom kihirdetéséről szóló 1869. évi IV. törvénycikk 150. évfordulójára rendezett kétnapos nemzetközi fórumot a bíróságtörténeti hét keretében, az Igazságügyi Palotában.

Dr. Varga Judit – az MTI beszámolója szerint – úgy fogalmazott: a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvénycikk az első igazi állomása volt annak az igazságügyi reformsorozatnak, amely leszámolt a régi, feudális keretekkel és megvetette a jogállami igazságszolgáltatás alapjait;

a bírák független ítélkezésének biztosítása felé vezető folyamat ugyanis a bírói elmozdíthatatlanság kimondásával vette kezdetét Magyarországon.

Mint mondta, a 150 éves törvény jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az ma sem "holt szöveg", az Alkotmánybíróság a törvénycikk több rendelkezését - így például a kinevezés, felmentés, a hivatalból való elmozdítás vagy az áthelyezés, és az előremenetel szabályait, szervezetileg pedig a hatásköri elkülönítést - a történeti alkotmány vívmányának tekinti.

A bírói hatalomgyakorlásról szóló törvénycikk elfogadása az egyik első lépés volt a modern magyar jogállamiság irányába, azonban a jogrendszer folyamatos fejlesztést igényel - mondotta; 2010 és 2018 között a magyar jogtörténetben is egyedülálló módon, teljes egészében megújult a jogrendszer, aminek kiindulópontja az alaptörvény megalkotása és a sarkalatos törvények elfogadása volt - tette hozzá.

A miniszter szerint: ennek az átfogó reformnak is köszönhető, hogy Magyarország igazságszolgáltatása mára Európa élvonalába tartozik. Példaként említette, hogy a magyarországi közigazgatási ügyek pertartama a negyedik, a polgári ügyeké pedig az ötödik legrövidebb az Európai Unióban, és a magyar bírák nemcsak gyorsan és hatékonyan, de magas színvonalon is ítélkeznek, ami a folyamatos képzésüknek is köszönhető. A felelősségteljes és áldozatos munkát végző bírák és igazságügyi alkalmazottak mellett ezek az eredmények a magyar bírósági igazgatásnak sikerei is - tette hozzá Varga Judit.

Dr. Handó Tünde, az OBH elnöke arról beszélt megnyitójában, hogy

nagyon fontos visszatalálni a gyökerekhez, ideákhoz, az ezeréves magyar állam eszméihez; az alaptörvény nemzeti hitvallása is az értékekhez visszatérést és egyúttal megújulást erősíti - jegyezte meg.

"Sokan úgy tekintenek ránk", mint akik ezzel visszalépnek, eltérnek a jó útról, de valójában Magyarország - és a környező országok - visszatalálnak a régi útra, úgy, hogy "egyszerre vagyunk modernek és hagyományőrzők" - mondta.

Mint mondta: az OBH a bíróság, bíráskodás hagyományát őrző kiállításai, kötetei, konferenciái is ennek az eszmének a megvalósulásáról szólnak.

A konferencián bemutatták az OBH kiadásában megjelent I. Mátyás és az igazságszolgáltatás című kötetet, a Rubicon történelmi magazin Perek, bírák, bíróságok című bíróságtörténeti különszámát, és a Bírák vagyunk című idézetgyűjteményt, amely egykori bírák gondolatait foglalja össze hivatásukról.

A fórumon előadás hangzott el egyebek között az 1869. évi IV. törvénycikk alkotmányos környezetéről, a precedensjog és a kódexjog dilemmájáról, valamint a bírói függetlenség és felelősség érvényesüléséről.

(Címfoto: OBH)