A módosításra az Adózóna hívta fel a figyelmet.

(1) A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került benyújtásra és közzétételre, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a céginformációs szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi, és a megküldött beszámolót közzéteszi.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Ha az Alaptörvény 53. cikke, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-a szerinti veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik, hogy a jogi személy döntéshozó szervének hatáskörbe tartozó ügyekben – ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is – a jogi személy ügyvezetése döntsön, és e döntéseknek a jogi személy döntéshozó szerve általi utólagos felülvizsgálatát vagy jóváhagyását jogszabály lehetővé teszi, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a céginformációs szolgálat az ügyvezetés által elfogadott és korábban közzétett számviteli törvény szerinti beszámolót passzív státuszba helyezi, és a megküldött beszámolót közzéteszi.

(7b) A céginformációs szolgálat az ismételt közzététel lehetőségét a beszámoló benyújtását követő egy éven belül, és kizárólag egy alkalommal – a (7) vagy a (7a) bekezdésre hivatkozással – biztosítja. Ha a céginformációs szolgálat a beszámolót a (7) vagy a (7a) bekezdés alapján passzív státuszba helyezi, feltünteti az utólagos közzététel napját és a változás tényét is. A passzív státuszú beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján továbbra is megismerhető marad. A változás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adó- és vámhatóságnak.”

Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 5/2021. (VII. 30.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2020. március 11. után elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolóra kell alkalmazni, feltéve, hogy a 3. § (7b) bekezdésében meghatározott határidő még nem telt el, és a cég a 3. § (7) bekezdésére hivatkozással még nem kérte a számviteli beszámoló passzív státuszba helyezését.”

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon, azaz 2021. augusztus 2-án lépett hatályba.

A Magyar Közlöny 145. száma ide kattintva érhető el.