Az OBH által kibocsátott kérdőívekkel kapcsolatos korábbi közleményümk itt olvasható:

* * * * * * *

A bírósági informatikai rendszerben megjelentetett kérdőívek kapcsán a MABIE álláspontja szerint adatvédelmi incidensek lehetősége vetődhet fel. Ezért, valamint számos bíró által megfogalmazott aggályokra tekintettel a MABIE a következő levéllel fordult az OBH elnökéhez, dr. Handó Tündéhez:

„Tisztelt Elnök Asszony!

A TÖBBEN, JOBBAT, EGYMÁSÉRT jogszabály módosításhoz tartozó online kérdőívvel kapcsolatban adatvédelmi aggályaink merültek fel, ezért kérjük Elnök Asszony mielőbbi tájékoztatását a következőkről:

Álláspontunk szerint az angol nyelven megfogalmazott “Adatvédelmi megjegyzés” nem teljes, és az abban foglalt tájékoztatás ellentétes a bíróságok informatikai biztonsági szabályzatával.

E körben utalunk a Pécsi Törvényszék Informatikai Szabályzatának (2015.El_I.D.17.) 15. pontjára, amely rendelkezik a Bejelentkezések és tevékenységek naplózásáról. Ennek értelmében “A bíróság informatikai rendszerein a felhasználói bejelentkezések, illetve a felhasználó nevében végrehajtott tevékenységek naplózásra kerülnek a felhasználói azonosítójával”. A fentiek (valamint a most nem idézett 7., 9., 13. pontjai) alapján munkaállomásaink tevékenységét az informatikai osztály kötelezően naplózza.

  • Erre tekintettel kérem szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy valóban biztosítható-e, hogy a kérdőívet kitöltő személy nem beazonosítható?
  • Amennyiben valóban anonim a válaszadás, visszakereshető-e, hogy kik töltötték ki a kérdőívet és kik nem? (utalva az Adatvédelmi megjegyzésre és arra a tényre, hogy egy munkaállomásról egyetlen alkalommal tölthető ki a kérdéssor)
  • Naplózza-e és tárolja-e az informatikai osztály a kérdőívvel végrehajtott tevékenységeket?
  • Egy adott IP címről érkező válaszok tartalma visszakereshető-e?
  • Amennyiben a két előző kérdésre a válasz igen, ezek kizárása érdekében pontosan milyen adatvédelmi intézkedések történtek?
  • Az angolul nem tudó kollégák részére miért nem készült magyar nyelvű adatvédelmi tájékoztató és ennek hiányában miként biztosított a kollégák megfelelő tájékoztatása?
  • A kérdőívből nyert adatokat pontosan ki kezeli adatkezelőként és meddig tárolja? Pontosan mi az adatkezelés célja?
  • Megismerhetőek-e ezek az adatok a kérdőív kitöltői vagy a nyilvánosság számára a későbbiekben?

További aggályunk, hogy a kérdőív kitöltése előtt az alábbi útmutató olvasható: “Minden BÍRÓ kolléga véleményére számot tartó békés párbeszéd jegyében...” A kérdőív ezzel szemben minden bírósági munkaállomásról megnyitható, kitölthető, ezért tévesen kelti azt a látszatot, hogy kizárólag bírák részére készült. Tudjuk, hogy az OBT tevékenysége érinti valamennyi bírósági dolgozó munkáját, (pl főtanácsosi, tanácsosi címek adományozásának rendkívül sajnálatos elmaradása az idei évben) így véleményükre kíváncsi lehet az OBH elnöke, azonban a bevezetőben írtak ezzel ellentétesek. Kérjük, ezért, hogy szíveskedjék korrekt módon tájékoztatni a kollégákat, vagy pontosítani a címzettek körét!

A fentieken túl egyes igazgatási vezetők e minőségük hangsúlyozásával írásban felszólították a kollégákat a kérdőív határidőben történő kitöltésére (pl Fővárosi Ítélőtábla). Kérjük ezért szíveskedjék tájékoztást adni arról is, hogy valóban önkéntes-e a kérdőív kitöltése!

A fenti aggályokat több kolléga is jelezte felénk, illetve egy angolul nem tudó igazságügyi alkalmazott (köztük fizikai dolgozó) részére kellett egy-egy kollégánknak lefordítania az Adatvédelmi megjegyzést. Sürgető e kérdés megválaszolása azért is, mert a bírói kar egy része aggódik amiatt, hogy a bírósági informatikai rendszerben minden adat látható és minden elküldött adat visszakereshető.

Segítő együttműködését köszönöm!

(...)"

E kérdések útján kívánunk meggyőződni arról, hogy az OBH minden intézkedést megtett az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében, valóban anonim és önkéntes a kérdőívek kitöltése illetve arról, hogy kizárt a kérdőíves felmérés eredményének manipulálhatósága.

Az OBH elnökének válaszáról haladéktalanul tájékoztatjuk a tagságot.

A kérdőív tartalmával, illetve a törvénymódosítási javaslattal kapcsolatosan a MABIE a későbbiekben teszi közzé az álláspontját.

A MABIE vezetősége”