"325. § (1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha /.../ b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; az igazoláshoz az okiraton mindkét tanú elhelyezi az aláírását, továbbá saját kezűleg, olvashatóan feltünteti a nevét és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét."

Az új, még nem hatályos Pp. logika szerint a Budapesti Ügyvédi Kamara készített egy tanúzási formulát, egy egyszerűbb és egy szigorúbb tartalommal. Akit érdekel, innen töltse le, most is használható.

Az újítás első hallásra kicsit abszurdnak tűnik - kommentálja a helyzetet a BÜK elektronikus hírlevele - és a hír csábít a trollkodásra, de érdemes továbbgondolni. Több (tíz)millió magánokirat készülhet rutinszerűen évente Magyarországon. Ebből hány millió, aminek az ügyvéd eddig a közelébe sem került? Az ügyvédeknek kulcsszerepe lehet abban, hogy eltűnjenek a gyakorlatból a jogvitára okot adó, kétes alakiságú magánokiratok. Az ügyvédeknek hasznos lenne erről felvilágosítást adni a jogban járatlan magánszemély, egyéni cég, vállalat, vagy akár hatósági ügyfelünknek. "Ha már így esett és ezt hozta a jogalkotás, ajánljuk fel az alkalmazott folyamataik, mintairataik ügyvédi felülvizsgálatát - ésszerű áron. Hívjuk fel figyelmüket a hiánypótlások kockázataira. Figyeljünk oda, hogy mi magunk ne kövessünk el műhibát. Ne vonakodjunk vállalni az ellenjegyzéssel, vagy az elektronikus ügyvédi iratokkal járó munkát, felelősséget. Ez az ügyfélnek valós értéket ad, nekünk pedig szerény de tömeges ügyvédi bevételt hoz" - írja a BÜK hírlevele.

Arról, hogy az ügyvédeknél szokásos "nyomtatós" címírási gyakorlat a kézírásos helyett elfogadott lesz-e a továbbiakban is, egy budapesti ügyvéd minisztériumi állásfoglalást kért. Az iratváltás itt olvasható. Megjegyezte, hogy "a hivatkozott jogszabályhely gyakorlati alkalmazhatósága meglehetősen kétséges". Nyilván. Ha nem is az ügyvédeknél, de lesz nehézség bőven.

Válaszában az udvarias helyettes államtitkár nyilván nem jósolhatta meg, hogy a bíróságok, hivatalok mit fognak gondolni és dönteni. Nem foglalhatott állást a törvény szövegével szemben sem. Azt sem ígérhette meg, hogy a még hatályba nem lépett törvényt ezen a ponton módosítják. A szabályozási szempontokról igyekezett tájékoztatást adni és e körben ő is felhívta a figyelmet az önként igénybe vett ügyvédi ellenjegyzés ügyféloldali előnyeire.

Elegendő lenne a szabályba alternatívaként a nyomtatott név- és lakcím elhelyezést is beletenni. Esetleg még beleférne az őszi Pp. salátába is. A BÜK elnöke e tárgyban kapcsolatba lépett a szaktárcával.