A 2014-2018. években közel 25 000 fogyasztóvédelmi ügyben járt el a fogyasztók és vállalkozások közötti vita rendezésében, és segítette a vállalkozásokat is a békéltető testület – közölték honlapjukon.

A fogyasztóvédelmi békéltetés jelentős terhet vesz le a magyarországi bíróságok válláról, és segít a fogyasztók és vállalkozások közötti vitás ügyek rendezésében. Legyen szó tönkrement laptopról vagy hibás műszaki termékről, meghiúsult vagy rémálommá vált több százezer forintos körutazásokról.

Magyarországon hatékony fogyasztóvédelmi jogorvoslati eljárások és lehetőségek állnak a fogyasztók és vállalkozások rendelkezésére. Természetesen nem csak a fenti ügyekben, hanem akkor is eljárnak a békéltető testületek – és nemcsak Budapesten, hanem minden megyeszékhelyen működnek -, ha például vita van a hűségszerződés miatt vagy a közüzemi számla teljesítéséből kerekedik egy vita.

A békéltető testületi eljárásban nincs semmilyen illeték vagy befizetendő díj. A vállalkozások kötelesek együttműködni a békéltető testületekkel, ellenkező esetben fogyasztóvédelmi bírsággal számolhatnak.

Amennyiben a fogyasztó mégis úgy dönt, hogy a fogyasztóvédelmi jogvitájával azonnal a bírósághoz fordul vagy akár nem ért egyet a békéltető testület döntésével – hiszen erre is lehetősége van – úgy a magyar bíróságok professzionális eljárás keretében döntenek az ügyről. A bíróságok a fogyasztóvédelmi ítélkezési gyakorlatukkal pedig irányt mutatnak a békéltető testületeknek, kijelölik a jogalkalmazás kereteit, és tovább erősítik a szakmaiságot, amelyet a testületek figyelembe vesznek a mindennapi munkájuk során.

Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy minden fél számára a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott békéltető testületi eljárás eredményes és sikeres. Alternatív vitarendezési mód.

Folyamatosan növekszik azon ügyek száma, ahol azt követően, hogy a fogyasztók a Budapesti Békéltető Testülethez fordultak, és erről értesítették a vállalkozást, az utóbbi már teljesítette a fogyasztók igényét azért, hogy az egész eljárást elkerüljék. Ez az első hét hónap egyik fontos tapasztalata a Budapesti Békéltető Testületnél.

Ez mindkét fél számára költségkímélő. Általában a fogyasztó csak egy néhány soros levéllel kezdeményezi az eljárást, de a további bizonyítékok beküldésére már nincs is szükség, mert kiderül, hogy a kereskedő eleget tett a kérésének. Ugyanez igaz akkor is, amikor értesítik a Testületet a kérelmezők, hogy már nem kérik az eljárást és visszavonják a kérelmet, mert annak hatására a vállalkozás orvosolta a panaszt.

Permegelőző hatással bír a Testület ingyenes fogyasztóvédelmi tanácsadási szolgáltatása is. A fogyasztók és vállalkozások sok esetben eltekintenek a pereskedéstől, amikor tudomást szereznek a fogyasztókat megillető jogokról és kötelezettségekről. Így például arról, hogy a kereskedőnek teljesítenie kellett volna a kérést, vagy pedig a konkrét igény esetleg megalapozatlan a jogi előírások szerint, és emiatt már nem érdemes tovább vinni az ügyet.

A kereskedőket is ez egyértelműen érinti, számukra is nagyon fontos a fogyasztóvédelmi tanácsadás, hiszen vállalkozások nélkül nincs, nem létezhet hatékony fogyasztóvédelem. Ha a reklamációkat kezelő ügyintéző vagy munkatárs nincs tisztában a fogyasztóvédelmi jogokkal, úgy a fogyasztó maga hiába jár el tudatosan és tesz panaszt, nem fogják orvosolni a problémáját. A Budapesti Békéltető Testület előtt a vállalkozások kiemelt szempontként tekintenek az együttműködésre is a vita rendezése érdekében, egyezségre törekvőek és fontos számukra a vásárló megtartása, elégedettsége.

Az egyezségeken túlmenően, a kereskedők utólag is felülvizsgálják a békéltető eljárásnak köszönhetően az álláspontjukat.

2019. első félévében így például egy Szlovákiából online rendelt közel 80 000 Ft-os, de hibás gitárszettet vásárolt fogyasztó ügye rendeződött a Testület előtt, egy másik ügyben a húszezer forintos hallókészülék árát kapta vissza a panaszos utóbb. Egy harmadik vitában a közel 150 000 Ft-os, de sérülten kiszállított fürdőszoba bútorral kapcsolatos ügy oldódott meg végül, ahogy annak a fogyasztónak az ügye is, aki közel 100 000 Ft-os autósülést vásárolt, de annak anyaga már pár hónappal később bomlani kezdett. Ez utóbbi ügyekben mind olyan ajánlások születtek, amelyek nem kötelező erejűek, ám később a vállalkozások mégis önként eleget tettek a Testület döntésének.

A fogyasztóvédelmi békéltetés tehát nem csak a nagyobb, de akár a kisebb értékű vitákban is hatékony segítséget kínál a vita rendezése érdekében.

A fogyasztók és vállalkozások biztos lehetnek abban, hogy ha kezdetben először az ingyenes, és gyorsabb békéltető testületeket veszik igénybe, vagy pedig később a bíróságokat, mindenképp magas szakmai színvonalú, minőségi szolgáltatást nyújtó szervezetek járnak el Magyarországon az érdekükben.

Mindezt kiegészíti a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, amely szintén szakmai segítséget nyújt és segít a vállalkozásoknak a fogyasztóvédelmi jellegű kérdésekben is.