Tóth Tamás (Foto: Opten)

Mintegy 122 ezer olyan vállalat van, melynek kizárólag női vezetője van. Ugyanez a szám a férfiak esetébe több mint 270 ezer. A számok azt is jól mutatják, hogy egyrészt a nők vállalkozási hajlandósága messze elmarad a férfiakétól, másrészt a nagyvállalati felsővezetők körében is mélyen alulreprezentált a női nem - derült ki az OPTEN Kft. elemzéséből.

Óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy vajon ez a helyzet a teljesítményükből, vagy csak a férfi-női szerepek kapcsán kialakult megszokásból ered.

„A nők, illetve férfiak által vezetett cégek pénzügyi adatait elemezve igen jól látszik, hogy a nők irányítása alatt álló cégek nem hoznak rosszabb eredményeket, mint az erősebbik nem által vezetettek.”

– fejtette ki Tóth Tamás, az OPTEN Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: „Mindkét esetben a cégek több mint fele növelni tudta bevételét, egyharmaduknak csökkent, míg 16%-uk stagnált.”

A férfiak által vezetett cégek átlagos mérete nagyobb - alkalmazotti létszám alapján 1,7-szeres, míg árbevétel tekintetében 2,5-szeres az arány a gyengébbik nem által irányított vállalkozásokhoz viszonyítva. Érdemes azonban külön figyelmet szentelni annak a ténynek, hogy 2 egyforma méretű cég kockázati besorolása jellemzően a nők által vezetett cégeknél kedvezőbb. Talán óvatosabbak, talán kockázatkerülőbbek, azonban ez növekedési adataikra nem hat negatívan – csak a csődesélyükre pozitívan.

A férfi vezetők sokszor már a pozícióért vívott harcok során is asszertívebbek, erősebb az önérvényesítésük és ezen csak tovább torzít a széleskörben elterjedt „a férfiak jobb vezetők” vélekedés. Tény, attól, hogy valaki női vezető, nem feltétlenül kell előnyt élvezzen egy adott pozícióért folytatott versenyhelyzetben. De hátrányt sem kell elszenvednie. Különös tekintettel azokra az adatokra, ami rámutat arra, hogy mennyivel eredményesebbek a vegyes vezetésű cégek.

A vegyes vezetésű cégek csődkockázata jelentősen elmarad nem csak a férfi, hanem a tisztán női vezetésű cégekétől is. Az ilyen cégek felszámolás alá kerülésének esélye 40%-kal alacsonyabb az országos átlagnál. Ráadásul ezeknek a cégeknek a 3/4-e tudja megtartani vagy növelni árbevételét évről évre, ami teljes hazai viszonylatban csak a cégek 2/3-ának sikerül.

A hölgyeknek tehát – gazdasági statisztikai adatok alapján – a hagyományos női szerepek mellett meghatározó helye kell legyen a vállalkozói, cégvezetői világban is. A mindkét szerepben helyt álló nők igazi példaképpé válhatnak azáltal, hogy rámutatnak, nem kell lemondani sem a karrierről sem a családról, meg lehet találni az egyensúlyt.