A Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének tegnapi, július 15-i ülésén dr. Bánáti János, a MÜK elnöke - aki a vonatkozó törvény értelmében az Országos Bírói Tanács (OBT) üléseinek (más, kiemelkedő jogi hivatásrend vezőivel együtt) állanó meghívott, tanácskozási joggal rendelkező résztvevője - átfogó tájékoztatást adott az OBT és az Országos Bírósági Hivatal között a múlt hónapok során kialakult, már az OBT legitimitását is megkérdőjelező konfliktusos helyzetről.

A MÜK elnökség egyhangúan meghozott határozattal elfogadta a MÜK elnökének tájékoztatását az OBT üléseken való részvételéről és felkérte, hogy az üléseken a továbbiakban is vegyen részt, figyelemmel arra, hogy az OBT működését az elnökség legitimnek tekinti.