Az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet módosítása

3. § (1) Az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet] 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) Elektronikus kapcsolattartás esetén
a) az ügyvédi kamarai nyilvántartás adatáról hatósági bizonyítvány kiadása,
b) az ügyvédi tevékenységet gyakorló természetes személy nevében vagy más személyi adatában bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele, valamint
c) az irodagondnoki tevékenység folytatására való jogosultság bejegyzése
iránti kamarai hatósági eljárás díja 1000 Ft.

(2) A 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet 8. § (1) bekezdésében a „4. § (1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a „4. § a) pontjában” szöveg lép.
4. § Hatályát veszti a 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet 5. §-ában az „és ügyvédi tevékenység szüneteltetést követő folytatásának” szövegrész.

Ezek a díjak korábban 2700 forint összegűek voltak - emlékeztet közleményében a BÜK hírlevele.