Nagy a külső, a szervezeti, ügyintézési, ügykezelési, vezetéselméleti és pénzkezelési változásokat követelő nyomás, egyúttal a belső igényeket is szem előtt tartó, az átláthatóságra, az ügyvédi érdekérvényesítésre törekvő, a változtatási igényekre a megfelelő megoldást kereső kamarai döntéshozókon, tisztségviselőkön. Egy ilyen szoros helyzetben a feszültségek szinte elkerülhetetlenek. Alapvetően lényeges azonban: a feszültségek feloldására való törekvés ne okozzon újabb, még mélyebb repedéseket a szervezetben. Vannak (már történelmileg is jól bevált)eszközök, amikkel ez – ha jól bánunk velük – orvosolható a probléma: az eszmecsere, a tagság minél szélesebb körű tájékoztatása a megoldandó gondokról, a nyílt és őszinte vita, a szakmai nyilvánosság erősítése, a konszenzus keresése. A Budapesti Ügyvédi Kamara legutóbbi közgyűlésének előkészítése, lefolyása és utórezgései ebből a szempontból még sokáig elég muníciót adnak az értékelő elemzésre.

Egy ekkora szervezet, mint a BÜK, közgyűlésének előkészítése meglehetősen nagy és minden résztvevő – felelős tényező - összehangolt munkáját igényli. A BÜK 103 oldalas (s még kb. 30 oldalnyi melléklettel ellátott) elnöki és elnökségi beszámolója meglehetősen részletes képet ad a kamara 2014-es esztendejéről. Ezeket a dokumentumokat az elnökség több részletben megvitatta, megtárgyalta, elfogadta, a kamarai honlapon közszemlére tette. Most is ott olvashatók: az érdeklődő ügyvédek a Kamara zárt honlapján a “Kamaránk” – “Közgyűlések” menüpont alatt juthatnak el a dokumentumokhoz. A sok vitát kiváltó levelezé is olvasható a honlapon (ezek külön, bejelentkezés nélkül is letölthetők).

Elő-levelezés

1. Dr. Papp Géza főtitkárnak a tagsághoz eljuttatot e-mail körlevele (2015. március 3., csak a rend kedvéért összegezzük itt is, a dokumentumok mindenki által olvashatók, még a napi sajtó is foglalkozott vele részletesen a közgyűlés napjának reggelén; ebben a főtitkár tételesen felsorolta szervezetirányítási változtatásokat sürgető javaslatait, és tíz pontban összegezte azon jelenségeket, amelyek megítélése szerint olyan felesleges kiadások voltak a kamara beszámolási időszakában, amelyek álláspontja szerint nem kívánatos pénzügyi helyzetet idéztek elő).

2. Dr. Dobozy Gábor és az Ellenőrző Bizottság (EB) válaszlevele (2015. március 4.), amelyben tételesen reagál a főtitkári felvetésekre, jelezve: mely kérdésfelvetésekben nem tartja illetékesnek magát a bizottság az értékelésére, másrészt mely kérdésekben van véleménye a felvetésekre, megfelelő magyarázattal (a teljesszöveg itt olvasható: http://regi.bpugyvedikamara.hu/files/319/319701.pd....

Dr. Réti László, a BÜK elnöke

3. Dr. Réti László elnök részletes észrevételei a körlevélre és az EB válaszára (2015. március 4., a teljes szöveg itt olvasható: http://regi. bpugyvedikamara.hu/files/319/319703.pdf)Az EB elnöke és a BÜK elnöke külön-külön is arra a végkövetkeztetésre jut a főtitkár által kifogásoltakkal kapcsolatban, hogy minden, ami a főtitkári levélben vitatott, közgyűlési felhatalmazás alapján, az elnökség tudtával és jóváhagyásával ment végbe.

Mint a BÜK elnökének válaszleveléből kiderül, ő a hagyományos – fogalmazásában – „fapados” kamara helyett egy szolgáltató köztestület mellett tette le a voksát, és ennek megfelelően irányította és irányítja szándéka szerint a jövőben is a kamarát. Hangsúlyozottan leszögezte: minden meghatározó döntésük – így a

kifizetések is – törvényi vagy közgyűlési felhatalmazáson, az elnökség előzetes döntésén és tájékoztatásán alapszik.

Ilyen előzmények után került sor a BÜK március 6-i közgyűlésére, amelyen a mintegy hétezer tagból kb. kétszázan jelentek meg.

A közgyűlés 60-70 százalékos többséggel fogadta el a BÜK költségvetési beszámolóját, az elnökség, az elnök és az ellenőrző bizottság jelentéseit. Hetvenkilencen szavaztak az előterjesztések mellett, azaz mondták ki azt, hogy minden rendben van, és alaptalanok a főtitkár aggályai, huszonegyen ellene, tízen tartózkodtak

Az elnöki-elnökségi jelentéshez, valamint a főtitkár közgyűlési felszólalásához fűzött észrevételében a BÜK elnöke ismételten hangsúlyozta: a kamara gazdálkodása átlátható, minden elnöki és elnökségi döntést alapos előkészítés és közgyűlési határozat előzött meg. Így a döntések előkészítésében, majd azok végrehajtásában részt vett a kamara gazdálkodását levelében bíráló főtitkár is, és ezzel a tagság is tisztában volt.

Az elnöki-elnökségi beszámolóhoz felszólalás nem hangzott el. A pénzügyi előterjesztésekkel szemben dr. Papp Géza főtitkár és dr. Bártfai Beatrix ügyvéd szólaltak fel. A főtitkár felszólalása gyakorlatilag megegyezett az összes kamarai taghoz írt levelében foglaltakkal. Dr. Bártfai Beatrix kifogásolta, hogy nem ismeri a vitatott szerződések tartalmát, és nem tudta azokat megtekinteni. Egyben cáfolta azt az elnöknek tulajdonított egyik korábbi véleményt, amely szerint a felszólaló nevével is egybefonódó Összefogás ügyvédi ncsoportosulásnak napi (párt)politikai összefonódásai lennének, vagy valaha is lettek volna.

Válaszában az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a JogTudor szerződések tartalma nyilvános, azok a honlapról is megismerhetők.

A nem nyilvános közérdekű adatokat pedig a Kamara minden megkeresésre külön kiadja. A politikai összefonódásra való utalás pedig bizonyosan félreértésen alapul.

Dr. Papp Géza, a BÜK főtitkára

A kamarai Hírlevél értékelése

A BÜK elektronikus hírlevelének értékelése szerint, bár a helyszínen a szokásos alacsony számban jelentek meg a kamarai tagok, komoly háttér-érdeklődéstől kísérve zajlott le a Kamara éves rendes közgyűlése.

Nagy volt viszont az előzetes érdeklődés a Kamara zárt honlapján. A tagság láthatólag alaposan tájékozódott a beszámolókban és a vezetői levélváltásokban foglaltakról. A kamarai Hírlevél szerint a közgyűlés megnyitásáig az elnökségi és elnöki közgyűlési beszámolót (mellékletek nélkül 104 oldal) 1427 fő tekintette meg. Dr. Papp Géza főtitkárnak a kamarai honlapon is elhelyezett - néhány nappal korábban minden ügyvédhez elküldött - mozgósításra felhívó körlevelére 553-an kattintottak.

Az Ellenőrző Bizottság erre adott válaszát 2235-en, az elnök mindkét dokumentumra tett észrevételét pedig 1257-en tekintették meg.

A JogTudor kronológia oldalt, amelyen a projekt szerződései is olvashatók, január közepe óta 427 fő látogatta meg.

Az Optennek a főtitkári körlevéllel kapcsolatos tiltakozó levelét 506 megnyitás érte el. (Ebben az Opten a tagokhoz továbbított szolgáltatások értékét, amelyekért a BÜK 190 millió forintot fizetett, 1,4 milliárd forint piaci értékben jelölte meg.)

A közgyűlés minden határozatot kétharmadot meghaladó többséggel fogadott el. A közgyűlés 72%-os többséggel meghozott költségvetési határozatában biztosította a JogTudor

2015. évi fenntartásához szükséges előirányzatokat. A költségvetési beszámoló elfogadásával pedig az adatbázisokkal, nyomtatott és elektronikus könyvekkel (CD-kkel)kapcsolatos eddigi ráfordításokat jóváhagyta.

(Forrás: Pesti Ügyvéd, 2015/03., március)