Az eredménytábla értékes információkkal segíti a nemzeti hatóságok azontörekvéseit, melyek célja a tagállami igazságszolgáltatási rendszerek javítása.

Az eredmények vegyesek, és viszonylagos javulást mutatnak az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonysága és az igazságszolgáltatás minősége tekintetében.

Az eredménytábla ugyanakkor arra is rámutat, hogy a polgárok és a vállalkozások véleménye szerint egyre nagyobb kihívást jelent a bírói függetlenség biztosítása.
Věra Jourová

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos a következőket mondta: „A 2019. évi uniós igazságügyi eredménytábla olyan időszakban lát napvilágot, amikor Európa egyes részein a jogállamiságot egyre súlyosabb kihívások veszélyeztetik. Örömmel látom, hogy számos ország tovább tökéletesíti igazságszolgáltatási rendszerét. Sajnálatos módon azonban néhány másik országban tapasztaltak megfordítják a kedvező tendenciákat. Még mindig túl sok olyan uniós polgár van, aki szerint hazájában nem független az igazságszolgáltatás, és akinek túl sokáig kell várnia arra, hogy pont kerüljön peres ügye végére. ”

Az uniós igazságügyi eredménytábla hetedik kiadása továbbfejleszti a különböző mutatókat, és alaposabb vizsgálat alá veszi az igazságszolgáltatás függetlenségét mint a jogállamiság tiszteletben tartásának egyik kulcselemét.

A 2019. évi uniós igazságügyi eredménytábla egyik újdonsága, hogy

áttekintést nyújt a bírókra vonatkozó nemzeti fegyelmi eljárásokról és a bírósági határozatok politikai ellenőrzésének megakadályozását célzó biztosítékokról. Az idei eredménytábla bemutatja az ügyészségek tekintetében gyakorolt különböző hatáskörök, például az ügyészek kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörök igazgatását a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekben. Ezek az ügyészség függetlenségének fontos mutatói.

A 2019. évi kiadás legfontosabb megállapításai:

  • Több pozitív trend az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonysága terén: Az eredménytábla azt mutatja, hogy a 2017-ig eltelt nyolc évben kedvező fejlemények figyelhetők meg a legtöbb olyan tagállamban, amelyet az európai szemeszter keretében egyedi kihívásokkal szembesülő országként azonosítottak. 2010 óta az elsőfokú bírósági eljárások hossza majdnem az összes ilyen tagállamban csökkent, vagy legalábbis változatlan maradt. A pénzmosási ügyekben az elsőfokú bírósági eljárások átlagosan egy évig tartanak. Néhány olyan tagállamban azonban, ahol ezen a területen kihívások tapasztalhatók, az eljárások még mindig két vagy több évet is igénybe vehetnek.
  • A bírói függetlenséggel kapcsolatos kihívások fokozódnak: Egy április 26-án közzétett Eurobarométer felmérés szerint az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése a tagállamok kétharmadában javult 2016-hoz képest. Az elmúlt évhez képest azonban az összes tagállam mintegy háromötödében emelkedett azon válaszadók száma, akik szerint csökkent az igazságszolgáltatás függetlensége[1]. A bíróságok és a bírák alacsony mértékűnek érzékelt függetlenségének fő oka az esetleges politikai beavatkozás vagy a nyomásgyakorlás. A nemzeti ügyészségek esetében az eredménytábla azt mutatja, hogy egyes tagállamokban tendencia, hogy az igazgatási hatásköröket – például az értékelést, az előmenetelt, az ügyészek áthelyezését – egyetlen hatóság gyakorolja.
  • Az igazságszolgáltatás minősége: Összességében 2017-ben a tagállami bíróságokra költött államháztartási kiadások stabilak maradtak a tagállamokban. A bírósági ítéletek minőségének javítása érdekében (az európai igazságügyi hálózatok adatai alapján) a legtöbb bíróság speciális képzéseket biztosít a bírák számára a határozatok szerkezetével, indokolásával és megszövegezésével kapcsolatban. Egyes tagállamokban a bírósági ügyfelek kérhetik a bírósági határozatok magyarázatát. A korábbi évekhez képest javult a bírósági ítéletekhez való online hozzáférés, különösen a legfelsőbb szintű ítéletek közzététele tekintetében: ma már 19 tagállam tesz közzé minden ilyen polgári /gazdasági és közigazgatási ügyben hozott ítéletet.


További lépések

A 2019. évi eredménytábla megállapításait már figyelembe vették a 2019. évi európai szemeszter keretében végzett országspecifikus értékelések során. A megállapítások beépülnek majd a 2019. évi országspecifikus ajánlásokra vonatkozó bizottsági javaslatokba is.

Ezeket a szakpolitikai ajánlásokat a tagállamok megvitatják egymással a Tanácsban, majd az uniós vezetők júniusban jóváhagyják, a Tanács pedig júliusban elfogadja őket. Ezután a kormányok beépítik az ajánlásokat a reformterveikbe és a következő pénzügyi évre vonatkozó nemzeti költségvetésükbe.

Háttér-információk

Az első ízben 2013-ban összeállított uniós igazságügyi eredménytábla a tagállamok által vállalt igazságügyi reformok Bizottság általi nyomon követésére használt uniós jogállamisági eszköztár egyik eleme, amely az európai szemeszter folyamatába is beépült. Az uniós igazságügyi eredménytábla a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségét, minőségét és hatékonyságát értékeli. Összehasonlító eszköz, amelyet az országjelentésekben bemutatott országspecifikus értékelések egészítenek ki, melyek lehetővé teszik a nemzeti jogi és intézményi háttér alapján történő mélyrehatóbb elemzést.

Az eredménytábla a hatékony igazságszolgáltatási rendszer három fő elemére összpontosít:

  • Hatékonyság: az eljárások hosszára, befejezési arányára és a folyamatban lévő ügyek számára vonatkozó mutatók.
  • Minőség: a hozzáférhetőséggel kapcsolatos mutatók, például a költségmentességre, a bírósági illetékekre, a képzésre, a bírósági tevékenységek nyomon követésére, a költségvetésre, az emberi erőforrásokra és az ítéletek minőségét szabályozó normákra vonatkozó mutatók.
  • Függetlenség: a közvélemény és a vállalatok körében érzékelt bírói függetlenségre vonatkozó mutatók, a bírákra és a nemzeti ügyészi hivatalok működésére vonatkozó biztosítékokkal összefüggő mutatók.

Az európai szemeszter – az uniós szintű gazdaságpolitikai koordináció éves ciklusa – a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságának javítását egyik prioritásaként kezeli. Az uniós igazságügyi eredménytábla segíti a tagállamokat e cél elérésében, oly módon, hogy összehasonlító áttekintést ad a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek működéséről. Ha az egyes országjelentések komoly kihívásokat azonosítanak, a Tanács a Bizottság javaslata alapján célzott országspecifikus ajánlásokat fogad el.

További információk