Dr. Szeiler Nikolett

A fenti kérdéseket az Adózóna olvasója tette fel. Dr. Szeiler Nikolett ügyvéd, adótanácsadó válaszolt.

Az Szja tv. 4. § (2) bekezdésének c) pontja alapján bevétel a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában – pénzben és/vagy nem pénzben – mástól megszerzett vagyoni érték.

Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül különösen az elengedett, átvállalt tartozás, a magánszemély helyett teljesített kiadás, befizetés.

A magánszemély bevétele megegyezik a megszűnt kötelezettség összegével [Szja tv. 5. § (3) bek.], és a bevétel megszerzésének időpontja az a nap lesz, amikor a magánszemély tartozása megszűnt [Szja tv. 9. § (2) bek. e) pont].

A kifizetés személyi jellegű egyéb kifizetésnek minősül a társaságnál.

A munkavállaló helyett teljesített kifizetés a magánszemély egyéb bevétele lesz és a társaságnak 15,5 százalék szociális hozzájárulási adót, a magánszemélynek pedig 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, amit a társaságnak kell levonnia, bevallania és befizetnie.

A Tao tv. 3. sz. melléklete B) részének 3. pontja alapján vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja részére személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg, és az ahhoz kapcsolódó, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetés.

A szakértő felhívta figyelmét, hogy válasza tájékoztató jellegű, teljes körű tanácsadást csak az iratok, dokumentumok áttanulmányozása után tud adni.