A módosítás szerint a szigorított védekezést 2021. április 19. napjáig meghosszabbították.

Új rendelkezés, hogy ha a bíróság a polgári vagy közigazgatási perben - ideértve a perorvoslati eljárásokat is - a szigorított védekezés megszűnését – azaz 2021. április 19. napját – követően tárgyalást tart, akkor a tárgyalást – ha annak a feltételei fennállnak – a járványügyi intézkedések betartása mellett személyes jelenléttel is megtarthatja. Ha a tárgyalás személyes jelenléttel nem tartható meg, a bíróság a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartja meg.