Ha a felek időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja az áfatörvény tavaly elfogadott módosítása szerint – írta az MTI.

Két kivétel van. Amennyiben az elszámolási időszakra vonatkozó fizetés esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját, a teljesítés időpontja a számla vagy a nyugta kibocsátásának napja lesz. Ha pedig a fizetés esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követő időpontra esik, a teljesítés időpontja a fizetés esedékessége, de legfeljebb az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap.

Ezt a szabályt a könyvvizsgálati, könyvviteli és adótanácsadási szolgáltatások esetén 2015. június 30-tól, az egyéb típusú szolgáltatásnyújtásoknál 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. Az egyéb időszaki elszámolású ügyleteknél akkor kell alkalmazni az új szabályozást, ha mind az időszak kezdete, mind a fizetés esedékessége 2015. december 31. utánra esik.