A megállapodás célja

a felek hatáskörébe utalt feladatok hatékony ellátásának kölcsönös támogatása és előmozdítása, kiemelt figyelemmel a szabadult elítéltek, a pártfogó felügyelet hatálya alatt állók és az utángondozást kérelmezők eredményes társadalmi reintegrációjára, illetve a célcsoport bűnismétlési és visszaesési kockázatának csökkentésére.

A megállapodás további célként tűzi ki

az igazságügyi pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység szakterületein ellátandó feladatok hatékonyságának fokozását, valamint megfelelő képzések, továbbképzések és regionális szakmai programok közös megvalósításával annak elérését, hogy a pártfogó felügyelők a lehető legkorszerűbb ismeretek alapján végezhessék szakmai tevékenységüket.

Az új kontraktust az Igazságügyi Minisztérium részéről dr. Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint a BVOP országos parancsnoka, dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy írták alá 2020. szeptember 2-án Budapesten – közölte az igazságügyi tárca.