2019. július 31-én a Magyar Nemzet című napilap a „Bírák és falovak” című írásában jutott arra a megállapításra, miszerint „az igazságszolgáltatáson belül trójai falovakként működő bírák” is működnek, akiktől „nehezebb lesz megvédeni az országot, mint a határsértőktől”. Ugyanez az újság 2019. augusztus 5-én „A valódi tét a nemzeti szuverenitás megőrzése” című írásában szintén egy bírói döntést helyez olyan megvilágításba, mintha a bíró meg nem engedett befolyásolásának eredményeképpen született volna („Ezt követően a Soros-hálózathoz kötődő Helsinki Bizottság támogatásával egy pécsi bíró az EUB-hoz fordult.”)

A Pesti Srácok című internetes portál augusztus 5-én utóbbi témával kapcsolatos írásában szintén ezt sugallja („arra sikerült rávenniük az esettel foglalkozó bírót, hogy forduljon az EUB-hoz, és ott kezdeményezze a már említett előzetes döntéshozatali eljárást.”). Utóbbi fórumon augusztus 12-én is megjelent egy olyan írás, amelyben egy bírótársunk ítélkező tevékenységét olyan megvilágításba helyezi, mintha azt politikai szempontok vezérelnék.

Ezek mellett a Tűzfalcsoport sem először tesz közzé a bírákat személyükben támadó, szakmai érveket és tényeket nélkülöző írást, legutóbb a július 1-jén, a dunai hajóbalesetben érintett hajóskapitány elleni büntetőeljárás kapcsán.

A Magyar Bírói Egyesület emlékeztet rá, hogy az Alaptörvény szerint Magyarország független, demokratikus jogállam, ahol bírákkal szemben az ilyen hangulatkeltő és egyben gyűlölködő megfogalmazás elfogadhatatlan. Ez a stílus veszélyes is, mert a XX. század letűnt diktatúráira jellemző hangvétele alkalmas arra, hogy az ítélkező bírákra fenyegetően hasson, ezáltal végeredményben arra is, hogy akár az egyedi ügyekben is befolyásolja őket.

A Magyar Bírói Egyesület 2019. május 10-én már közzétett egy felhívást, melyben felhívta a sajtó képviselőit, hogy a jogállami alapelveket tiszteletben tartva tartózkodjanak a bírák személyét, a bíróságok tekintélyét öncélúan és indokolatlanul támadó megnyilvánulásoktól. Ennek szem előtt tartása napjainkban indokoltabb mint valaha, ezért – a heti rendszerességgel előforduló esetekre tekintettel – az egyesület ismét felhívja a sajtó munkatársait arra, hogy a jogállamiságot veszélyeztető magatartásukkal hagyjanak fel.

A felhívásban hivatkozott és sérelmezett írások a következők:

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-valodi-tet-a-nemzeti-szuverenitas-megorzese-7180916/

https://tuzfalcsoport.blogstar.hu/2019/07/01/hableany-tragedia-kettos-merce-az-itelkezesben-/75425/?fbclid=IwAR2MgeJwrg2z-y9AVbCtD-ECJ5mRfY9pUVLzlkFn-r1xFncz-TgKcsRBcyU

https://pestisracok.hu/kapaszkodjanak-mszp-s-alpolgarmestert-es-gyurcsany-volt-miniszteret-is-futni-hagyo-bironore-biztak-az-alstom-ugyet/