Dr. Handó Tünde nem is jelent meg a március 6-i ülésen, annak ellenére, hogy leginkább az őt, illetve az OBH-t érintő kérdések szerepeltek a napirenden – írta a Népszava. Jelen volt viszont a bírói tanács 10 választott tagja, továbbá dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, akit a törvény delegál az OBT-be, de ott volt az ülésen az ügyvédi kamara elnöke, dr. Bánáti János, dr. Oltai Judit a Magyar Bírói Egyesület elnöke, és az igazságügyi tárca képviselője is.

Az OBH-elnök tavaly május óta nem tartja törvényesnek az OBT működését, gyakorlatilag nem létezőnek tekinti az őt ellenőrizni hivatott tanácsot.

Az OBT február 6-i ülésén fogadta el azt a jelentést, amely dr. Handó Tünde vezetői pályázatok elbírálása során folytatott gyakorlatát, valamint az OBT felé fennálló kötelezettségeinek teljesítését vizsgálta. Az OBH elnöke korábban megkapta a jelentés tervezetét, és még az ülés előtt jelezte, érdemi észrevételeket kíván tenni. Az OBT ezek után február 22-ig "póthatáridőt" biztosított az OBH elnökének. Ám Handó nem élt ezzel, ahogy a március 6-i ülésen sem jelent meg, ám időközben - mint azt az OBT közleményben jelezte - február 20-án irattanulmányozást biztosított az OBT tagjai számára. Ezzel a bíró és bírósági vezetői pályázatok eredménytelenné nyilvánításának újabb, a bírósági közlönyben nem szereplő adatai is vizsgálhatóvá váltak a bírói tanács tagjai számára.

Ugyanakkor dr.Handó Tünde érdemi észrevételek helyett négy levélben is kérdéseket tett fel az OBT-nek, a jelentés elkészültének körülményeit firtatta, továbbá a jelentésben nem érintett kérdésekről ejtett szót.

A bírói tanács március 6-án kiegészítette a jelentését. Eszerint az OBT tagok nem minden iratot kaptak meg, ezért három vezetői pályázat esetében továbbra sem tudnak megállapításokat tenni. Továbbá dr. Handó Tünde kinevezési gyakorlatában érdemi pozitív változást tapasztaltak, törvénysértő pályázati eredménytelenné nyilvánítás a vizsgált időszakban - 2018. májusa és 2019. január 1. között - nem volt.

Az OBT aggályosnak tartja az egyes határozatok keltezése és a külön indoklások iktatási időpontjának "esetenkénti jelentős eltérését". Kilenc vezetői pályázat esetében pedig Handó "az OBT törvényes működésének hiányára" hivatkozott, amelyet az OBT nem tartott elfogadhatónak. Három bíró esetében döntött továbbá az OBH-elnök - vezetői feladattal való megbízással egyidejűleg - a bíró "ideiglenes átosztásáról", ilyen fogalmat azonban a törvény az OBT szerint nem ismer, pályázat alapján áthelyezheti másik bíróságra az OBH-elnök a bírót, de e három bíró esetében nem volt pályázat.