Kormány - Az áldozatoknak hoz könnyítést a javaslat

Dr. Hajas Barnabás (Foto: Panpress)

Dr. Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a javaslat terjedelme csekély, de tartalma a bűncselekmények áldozatainak annál nagyobb jelentőséggel bír.

Az elmúlt évek tapasztalatai rávilágítottak, hogy a jogalkotó eredeti szándékával ellentétes, visszaélésszerű, többmilliárdos iparággá változott "börtönbiznisz" alakult ki, a közvéleményt súlyosan felháborító bűncselekmények miatt elítéltek milliós nagyságrendű kártérítésekhez juthattak, miközben az áldozatok és hozzátartozóik esetében nem volt kellően hatékony igényérvényesítésre lehetőség - magyarázta.

Közölte: ezért új szabályozás kidolgozását tűzték ki célként, de mivel a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet nem tette lehetővé új kártalanítási szabályozás kialakítását, meghosszabbították a vonatkozó határidőket.

Hangsúlyozta: addig is biztosítani kell azonban az áldozatok hatékony igényérvényesítését, az új szabályozási rendszer kidolgozásáig meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy egyszerűsített szabályok érvényesülhessenek.

Az államtitkár megjegyezte: biztosítják, hogy a folyamatban lévő, börtönzsúfoltsággal kapcsolatos kártalanítási eljárásokban az áldozati kártérítési igények kifizetése lehetővé váljon. Kiemelte: a kormány mindig elkötelezett volt az áldozatok fokozottabb védelme, jogérvényesítésének biztosítása mellett, és most egy olyan lépést tesznek, amely könnyítést hozhat nekik.

Azt mondta, nem mondhatnak le a már lezárt büntetőeljárások tekintetében a jogos áldozati igény támogatásáról. Ezért azoknak az áldozatoknak, akiknek a kidolgozás alatt álló új szabályozás szerinti könnyítés még nem állhat rendelkezésre, lehetőséget kell biztosítani, hogy a már lezárt ügyükben igényüket utólag, gyorsított per útján érvényesíthessék - mondta Hajas Barnabás.

Közölte: a gyorsított per olyan áldozatoknak jelenthet könnyítést, akiknek ügyében a büntetőeljárás már jogerősen befejeződött, de abban vagy nem érvényesítették igényüket polgári jogi igényként, vagy azt a bíróság egyéb törvényes útra utasította, de a sértettek a polgári pert nem indították meg, követelésük azonban még nem évült el.

Jelentős eljáráskönnyítést jelent a javaslat

Czunyiné Bertalan Judit, a Fidesz vezérszónoka szerint a javaslat jelentős eljárásjogi könnyítést biztosít azon sértetteknek, akiknek ügyében a büntetőeljárás befejeződött, de a kártalanítás vagy sérelemdíj iránti igényüket eddig nem érvényesítették.

Hangsúlyozta: a javaslat értelmében a tárgyalást főszabályként elektronikus eszköz segítségével kell végrehajtani, így a felperesnek nem kell majd fizikailag találkozni a terhelttel, vagyis elkerülhetővé, illetve csökkenthetővé válik az áldozat másodlagos viktimizációja.

Logikusnak nevezte, hogy a gyorsított perek elbírálását a törvényszék hatáskörbe adja a javaslat, hiszen ott az elektronikus meghallgatás feltételei adottak.

Kiemelte: a javaslat költségfeljegyzési jogot biztosít, így például a szakértői bizonyítás költségét sem kell megelőlegeznie az áldozatnak.

Kitért arra is: az elmúlt időszakban számos olyan bírósági ítélet született, amely alaposan felkavarta a magyar társadalom igazságérzetét, hiszen milliós nagyságrendű kártalanítást kaptak elítéltek a rossz fogva tartási körülményekre hivatkozva.

A kormány célja ezért az volt, hogy a fogvatartottakra és a sértettekre vonatkozó kompenzációs rendszer megbomlott egyensúlyát helyreállítsa - tette hozzá, jelezve, hogy a Fidesz-frakció támogatja az előterjesztés elfogadását.

Jobbik - hasznos a javaslat, de már jóval korábban be kellett volna nyújtani

Gyüre Csaba, a Jobbik vezérszónoka a javaslatot hasznosnak és előremutatónak nevezte, ugyanakkor úgy vélte: az előterjesztésnek jóval korábban kellett volna az Országgyűlés elé kerülnie.

Egyetértett a javaslat tartalmával, ugyanakkor szerinte az ellentmondásos, hogy a gyorsított eljárásra csak a sokszor évekig elhúzódó büntetőeljárás befejeződése után kerülhet sor.

Fontosnak nevezte a költségfeljegyzési jog bevezetését, mert mint mondta, sokan azért nem merik jogaikat bíróság előtt érvényesíteni, mert tartanak attól, hogy hatalmas összeget kell megelőlegezniük. Ugyancsak egyetértett azzal, hogy a felperes lakóhelye határozza meg illetékességet, és azzal is, hogy lehetőség lesz az elektronikus meghallgatásra, így az áldozatnak nem kell fizikailag találkoznia a terhelttel.

Arra hívta fel a kormány figyelmét, hogy az új szabályokat hozza összhangba a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005-ös törvénnyel.

A jobbikos képviselő felrótta a kormánypártoknak, hogy szerinte az általuk elfogadott törvénymódosítás teremtette meg 2016-ban a "börtönbiznisz" kialakulásának lehetőségét, holott a Jobbik már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az áldozatok jogai háttérbe szorulnak az elítéltekkel szemben. Mint mondta, az állam mintegy 9 milliárd forint kártalanítást fizetett ki elítélt bűnözőknek ahelyett, hogy ezt az áldozatok segítésére vagy a börtönzsúfoltság megszüntetésére fordította volna.

KDNP - fontos az áldozatok védelme és kártérítése

Vejkey Imre, a KDNP vezérszónoka elmondta: a javaslat célja, hogy könnyítést biztosítson azon sértetteknek, akiknek ügyében a büntetőeljárás befejeződött, de a kártalanítás vagy sérelemdíj iránti igényüket eddig nem érvényesítették. Hozzátette: a javaslat meghatározza mely sértettek számára és milyen igények esetében áll rendelkezésre a gyorsított per, illetve, hogy miként kell eljárni az ilyen ügyekben.

Kiemelte: a mielőbbi lezárhatóság érdekében a javaslat soron kívüli eljárást ír elő, amelyben nincs helye beavatkozásnak, viszontkeresetnek és az ilyen ügyek nem kapcsolhatók össze semmilyen más perrel. Hozzátette: okirati bizonyítás esetén a bíróság a pert első fokon, tárgyaláson kívül bírálja el, és a felek egyezsége is jóváhagyható.

Az első fokú döntéssel szemben fellebbezésnek van helye, másodfokú döntéssel szemben pedig felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani, amiről az eljárás gyorsítása érdekében a Kúria tárgyaláson kívül dönt - emelte ki.

Elmondta: a KDNP számára hangsúlyosan fontos az áldozatok védelme és kártérítése, ezért támogatják a javaslatot.

MSZP - fontos az okozott kár mihamarabbi megtérítése

Varga László, az MSZP vezérszónoka kiemelte: a sérelmet szenvedettek, az áldozatok pártján állnak, és nagyon fontosnak tartják, hogy a bűncselekmények során okozott kár érvényesítése minél gyorsabb legyen és minél hatékonyabban történjen.

Ez a javaslat ezt szolgálja - rögzítette.

Jobbító szándékú kritikaként említette, hogy a párfogói védelem igénybevételét érdemes lenne egyszerűsíteni, mivel ez szolgálná az eljárás hatékonyságát.

Várhatóan az MSZP támogatni tudja az előterjesztést - jelezte az ellenzéki politikus.

DK - jó irányba, de későn tett lépés

Sebián-Petrovszki László, a DK vezérszónoka a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló javaslat céljaként azt jelölte meg, hogy a bűncselekmények áldozatai minél hamarabb megkapják az okozott kárt illet sérelemdíjat. A javaslat jó alapokon nyugszik, fontos és hasznos irányba viszi ezt a kérdéskört, de későn történik - értékelt.

Szóvá tette, hogy folyamatban lévő ügyekre a változás nem vonatkozna. Nem látszik a jogérvényesítésre vonatkozó határidő sem - jegyezte meg, és felvetette: a büntetés-végrehajtási bírák esetében plusz terhek jelentkeznek majd.

Független

Varga-Damm Andrea (független képviselő) arról beszélt, hogy nincs ma jogász az országban, aki egy ilyen előterjesztést ne üdvözölne. Kitért arra, hogy az elmúlt harminc év gyakorlata azt mutatta, hogy nem volt eléggé hatékony az áldozatvédelem abból a szempontból, hogy a bűncselekmények során okozott kár minél hamarabb, illetve egyáltalán megtérüljön.

A politikus a javaslatot megköszönte, és közölte, azt megfogja szavazni.

Államtitkári zárszó

Dr. Hajas Barnabás államtitkár zárszavában kiemelte: már korábban is a költségvetés számára egyszerűbb eljárásrendet alkottak meg, a megítélt kártérítés jelentős része azonban nem az áldozatokhoz jutott.

A büntetőeljárások gyorsítása megtörtént - mutatott rá, és több mint felüket már az előkészítő ülésen, illetve más egyszerűsített eljárásban bírálják el.

Jelezte: a büntetőjogi eljárásban is érvényesíthető a polgári jogi igény. A büntetőeljárási szabályok felülvizsgálata egyébként folyamatban van, azon az igazságügyi kormányzat dolgozik - fűzte hozzá. Az áldozatsegítés rendszerét egységes rendszerként kell kezelni, folyamatosan nyomon követik az érvényesülését, a javaslatot egyeztették az Országos Bírói Hivatallal - közölte egy másik felvetésre.

(Forrás: MTI)