A Bíróság azt tapasztalta, hogy jelentősen nőtt a hozzá benyújtott ügyek száma: a 849 új ügy az igazságszolgáltatási fórum által még soha el nem ért szintet jelent, a 2017. évhez képest 110-zel több üggyel, vagyis közel 15%-os növekedéssel. Mindez különösen annak tudható be, hogy nőtt az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek száma, amely 2018-ban 568 volt, szemben az előző évi 533-mal. E szám tíz év alatt majdnem megkétszereződött, és az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek teszik ki a Bíróság előtt folyamatban lévő ügyek 70%-át. A Törvényszék határozatai ellen benyújtott fellebbezések száma 35%-kal nőtt, 147-ről 199-re. Emelkedett a közvetlen keresetek száma is. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmek száma jóllehet szerényebb – mivel kivételes eljárásról van szó –, mégis megkétszereződött (2018-ban 6 kérelem, szemben a 2017. évi 3-mal). Mint azt K. Lenaerts elnök is hangsúlyozza, „e statisztikai adatok mutatják, hogy a Bíróság milyen mértékben járul hozzá az Európai Unió alapvető értékeinek megszilárdításához és az európai építkezésbe vetett azon bizalom megerősítéséhez, amely a nemzeti bíróságok részéről – ugyanakkor a teljes jogkereső közönség részéről is – fennállˮ – közölte az Európai Unió Bírósága.

A Bíróság eredményessége is kivételes volt 2018-ban. Az elmúlt évben befejezett ügyek száma ugyanis, amely a 2017. évi 699-cel szemben 760 lett, történelmi rekordnak minősül. Mivel az ügyek elbírálásában tanúsított hatékonyság növelése érdekében kifejtett erőfeszítések a határaikhoz közelítenek, fontos, hogy a bizonyos fellebbezések előzetes megengedhetővé nyilvánítására irányuló mechanizmus tervezetét a közeljövőben meg lehessen valósítani.

A Bíróság 2018-ban azt is tapasztalta, hogy csökkent az eljárások átlagos időtartama. Ha ezt az átlagos időtartamot a kérelmek típusai szerint elemezzük, látható azonban, hogy az előzetes döntéshozatali ügyek elbírálásának időtartama enyhén emelkedett, 15,7 hónapról 16 hónapra, míg a fellebbezések elbírálásának időtartama érezhető csökkenést követően elérte a 13,4 hónapot, ami a 2017. évhez képest közel 4 hónapos javulást jelent. A közvetlen keresetek elbírálásának átlagos időtartama jelentősen csökkent: ez az időtartam így 18,3 hónap lett, szemben a 2017. évi 20,3 hónappal.

A Törvényszékhez benyújtott ügyek száma 834 új üggyel, vagyis nagyjából 9%-os csökkenéssel valamelyest visszaesett a 2017. évhez képest. Ugyanakkor e szám – amelyhez hozzáadódik 44 ideiglenes intézkedés iránti kérelem – megegyezik a 2015-ben mért számmal, a 2016. és a 2017. évet pedig rendkívüli körülmények jellemezték.

Ezzel egyidejűleg a Törvényszék megerősítette az eredményességének növekedését, 1009 befejezett üggyel rekordszámot érve el, ami a 2017. évhez képest közel 13%-os emelkedést jelent.

Az eredményesség e növekedése azonnali következményekkel járt a folyamatban maradt ügyek számát illetően, ez ugyanis most már 1333, szemben a 2017. évi 1508-cal (vagyis közel 12%-os csökkenés következett be).

Az eljárások teljes időtartama (az ítélettel vagy végzéssel befejezett ügyek esetében 20,0 hónap) a 2017. évhez képest valamelyest nőtt, többek között azért, mert jelentős számú olyan versenyjogi ügy került befejezésre, amelyeknek a terjedelme és az összetettsége a többi eljárás átlagos időtartamánál sokkal hosszabb elbírálási időt tett szükségessé. E ciklikus tényező ellenére az értékek továbbra is lényegesen alacsonyabbak az Unió igazságszolgáltatási szervezetrendszerére irányuló reform végrehajtását megelőzően mért értékeknél.

Ezen új igazságszolgáltatási szervezetrendszer kialakításának sikere így mennyiségi szempontból is megerősítést nyert. Ehhez hozzáadódik – mint azt M. Jaeger elnök megjegyzi – az a körülmény, hogy „a megerősített ítélkezési kapacitással rendelkező igazságszolgáltatási fórum most már több ügyet (2018-ban 87-et) tud öt bíróval eljáró kibővített ítélkező testületek elé utalni, annak érdekében, hogy fenntartsa az ítélkezési gyakorlat minőségét, és elbíráljon olyan ügyeket, amelyeknek nagyon magas tétje vanˮ.