A biztosítés-módosítás területei:

  • biztosítási limit módosítása (a MÜBSE kéri, a felek szíveskedjenek írásban közölni, hogy melyik Biztosítási Feltételre kívánnak áttérni),
  • tartamengedményes záradék megkötése,
  • az éves díjfizetési gyakoriság igénybevétele.

Fentiek választása esetén az Egyesület honlapjáról letölthető nyilatkozatokat szíveskedjenek aláírva, lepecsételve visszajuttatni az Egyesület mubse@mubse.hu e-mail címére.