Az új büntetőeljárási törvény fontos és pozitív változást hozott a kényszerintézkedések terén - olvasható az MHB összegzésében -: kifejezett célja annak biztosítása, hogy a fokozatosság, szükségesség és arányosság elve érvényesüljön, vagyis csak akkor rendeljenek el letartóztatást, ha az azzal elérni kívánt cél enyhébb intézkedéssel nem biztosítható. Ugyanakkor bizonyos az is, hogy a büntetőeljárás szereplői részéről szemléletváltásra van szükség a jogalkalmazási fordulathoz, hiszen eddig sem a Be. szövege volt az igazi akadálya, hogy a letartóztatást csak a valóban szükséges esetekben rendeljék el, és hogy a döntések megfeleljenek a magyar és a nemzetközi sztenderdeknek. A koncepcióváltás gyakorlati érvényesülésében nemcsak a hatóságnak és a bíróságnak van szerepe, hanem az ügyvédeknek is. A védők az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogára és az Európai Unió irányelvire is kiterjedő magas szakmai felkészültsége, az ezekre alapozó érvelés fontos szerepet játszhat abban, hogy a letartóztatás valóban az ultima ratio eszközzé váljon.

A témában rendezett szakmai nap célja

  • az informális eszmecsere az új Be. kényszerintézkedést szabályzó részéről, valamint annak gyakorlatáról, és
  • szakmai támogatást nyújtása különösen a strasbourgi bíróság előtti eljáráshoz.

A rendezvény résztvevőinek a kényszerintézkedésekről szóló határozat az EJEB sztenderdeknek való megfelelésének vizsgálatához ellenőrző listát és a letartóztatásról szóló döntéshozatali eljárásban alkalmazható mintaérvelést adak.

A szakmai napot dr. Halmos Tamás, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke nyitja meg, a tapasztalatcserén bevezető gondolatait osztja meg a résztvevőkkel, dr. Juhász Zoltán, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, a beszélgetéseket dr. Kovács Zoltán Péter, nyíregyházi és dr. Lakatos Viktor budapesti ügyvéd vezetik. Az előadásokat és beszélgetéseket dr. Lakatos Viktor mellett dr. Kirs Eszter és dr. Ivány Borbála, a Magyar Helsinki Bizottság büntető igazságszolgáltatási programjának szakértői tartják.

A részvétel ingyenes, ellátást a szervezők biztosítanak, a más településekről érkező résztvevők utazási és szállásköltségét visszatérítik. A rendezvényen húsz ügyvédet tudnak fogadni. Jelentkezését 2019. január 21-ig várják a helsinki@helsinki.hu e-mail címen.


A letartóztasállan kapcsolatos hazai és nemzetközi joggyakorlatról szóló műhelybeszélgetés és képzés programja
(Nyíregyháza, 2019. január 30.)

9.00 – 9.15 Megnyitó dr. Halmos Tamás, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke

9.00 – 9.45 A résztvevők bemutatkozása. Bevezetés.

9.45 – 11.00 A kényszerintézkedésekkel kapcsolatos új szabályozás és gyakorlati tapasztalatokelőadás és beszélgetés –

előadó: dr. Lakatos Viktor, ügyvéd, moderátor: dr. Ivány Borbála, Magyar Helsinki Bizottság

11.00 – 11.15 kávészünet

11.15 – 11.40 Európai szintű szabályozás és az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a letartóztatás törvényessége és elrendelésének okai tárgyában előadás –

előadó: dr. Kirs Eszter Ph.D., Magyar Helsinki Bizottság

11.40 – 12.30 Jogesetgyakorlat I. moderátor: dr. Kovács Zoltán Péter, ügyvéd és dr. Lakatos Viktor, ügyvéd

12.30 – 13.30 ebéd

13.30 – 14.45 A letartóztatás meghosszabbításának hazai gyakorlata, jogorvoslat és eljárási kérdések előadás és beszélgetés –

előadó: dr. Lakatos Viktor, ügyvéd, moderátor: dr. Ivány Borbála, Magyar Helsinki Bizottság

14.45 – 15.05 Európai szintű szabályozás és az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a letartóztatás meghosszabbítása és az eljárási kérdések tekintetében előadás –

előadó: Dr. Kirs Eszter Ph.D., Magyar Helsinki Bizottság

15.05 – 15.30 Jogesetgyakorlat II. moderátor: dr. Kovács Zoltán Péter, ügyvéd és dr. Lakatos Viktor, ügyvéd

15.30 – 16.00 Az esemény értékelése és zárása, moderátor: dr. Juhász Zoltán, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnökhelyettese

(Címfoto: illusztrácio)