Dr. Oltai Judit Zsófia - elnök

 • 1991-ben végzett a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem (ma Pécsi Tudományegyetem) Állam- és jogtudományi karán, cum laude minősítéssel.
 • Azonnal a bíróságon helyezkedett el, ahol 1993. november 30-ig fogalmazóként, majd titkárként dolgozott.
 • Bírói kinevezésétől, 1994. január 1. napjától a mai napig folyamatosan büntető ügyszakban ítélkezik, kezdetben a Komlói, majd a Pécsi Városi Bíróságon, 2004. szeptember 1-től a Baranya Megyei Bíróságon (ma Pécsi Törvényszék). 2009-ben tanácselnöki kinevezést kapott.
 • A Magyar Bírói Egyesületnek 2000, az Országos Választmánynak 2012 évtől, az Országos Elnökségnek 2015-től tagja.
 • 2018. december 1. napján az Országos Választmány a Magyar Bírói Egyesület elnökévé választotta.


Dr. Bálind Attila - alelnök

 • Dr. Bálind Attila 1995-ben szerzett diplomát a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
 • Karán.
 • 2002-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen bankszakjogászi végzettséget szerzett.
 • 1995-ben kezdett fogalmazóként a Szegedi Városi Bíróságon, bírói kinevezését 2000-ben kapta meg.
 • 2003. és 2013. között előbb a Szegedi Városi Bíróság elnökhelyettese, majd 2005-től elnöke.
 • 2012-ben címzetes törvényszéki bíró címben részesült.
 • 2013. október 1. óta a Szegedi Ítélőtábla előadó bírója polgári ügyszakban.


Dr. Vajda Edit - alelnök

 • A szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1990-ben végzett. A Szegedi Városi Bíróságon fogalmazó, majd 1992-től büntető ügyszakos bíró. A Győri Városi Bíróság bírája volt 2001-2005 között, ezt követően a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságon (Győri Törvényszék) dolgozott 2012-ig. 2012. március 15.-től a Győri Ítélőtábla előadó bírája.
 • 2007-2012. a Bírósági Dolgozók Szakszervezete Győr-Moson-Sopron Megyei alapszervezetének titkára volt.
 • 2013 decemberétől a Magyar Bírói Egyesület elnökségének tagja, 2018 decemberétől alelnöke.
 • 2005-2009. Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszék büntetőeljárási jog tantárgyból óraadó és államvizsga bizottsági tagja volt és a mai napig a Széchenyi István Egyetem mellett működő Batthyányi Lajos Jogász Szakkollégium oktatója, TDK témavezetője. A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2017. szeptember 4.-én „Pro Facultate” plakettjét adományozta neki a joghallgatók gyakorlati képzése és tehetséggondozása területén végzett munkájáért.
 • Német jogi szaknyelvi oklevelet, illetve diplomát szerzett 1998/1999. évben az OITH és a Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. által szervezett német nyelvű EU jogi tanfolyamán, majd a Széchenyi István Egyetem Állam – és Jogtudományi Karának Német Jogi Centruma által 2016-2018. között szervezett német jogi szaknyelvi képzésén.
 • 1996 és 2012 között 15 alkalommal vett részt Németországban és Ausztriában különböző nemzetközi büntetőjogi és büntető eljárásjogi konferenciákon, illetőleg tartott előadást.
 • 2013-2018 között Jogi Szakvizsgabizottság és több szakmai egyesület tagja.
 • 2007 – 2016 között a Magyar Bírói Akadémián, majd a Magyar Igazságügyi Akadémián rendszeresen oktatott a gazdasági bűncselekmények, a vagyoni kényszerintézkedések, nemzetközi bűnügyi együttműködés témaköreiben, 2017. június 1-től új Be. Coos Pace elektronikus tananyag író és a központi regionális képzésben oktató bíró.


Dr. Szabó Sándor - főtitkár

 • A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1984-ben végzett, majd az ELTE keretében 1999-ben európa jogi szakjogász másoddiplomát szerzett.
 • A Kaposvári, majd a Szombathelyi Városi Bíróságon fogalmazó, büntető ügyszakos bíró (1986-1990).
 • Ezután 1992-ig a Sárvári Városi Bíróság elnöke, majd a Szombathelyi Városi Bíróság elnöke és büntető ügyszakos bírája 2014 októberéig. 15 éven át nemzetközi tréner, illetve uniós szaktanácsadó bíró. 1990-től 1994-ig a rendszerváltás utáni első Országos Bírói Tanács tagja és jegyzője.
 • 2003 óta a Jogi Szakvizsgabizottság és több szakmai egyesület tagja, továbbá 2008 decemberétől a Magyar Bírói Egyesület főtitkára. A Széchenyi Egyetemen, Győrben címzetes egyetemi docens, míg az 1998-2014-ig terjedőidőszakban a Nyugat-Magyarországi Egyetem és jogelődjei egyetemi adjunktusa, volt intézetigazgató, tanszékvezető.
 • 2010-ben a PhD doktori eljárásban summa cum laude szigorlatot tett. Több jogi szakkönyv, tankönyv, tudományos cikk szerzője.