Dr. Tóth Áron László a mennyiségi mutatók alapján kiemelte, hogy 28 tagállam közül hazánkban a második legalacsonyabb a folyamatban maradt elsőfokú közigazgatási ügyek 100 lakosra vetített száma. A minőségi mutatók közül továbbá kiemelte az elektronikus eljárások teljeskörűségét, melyet csak kevés európai ország mondhat el magáról.

Dr. Bóka János

A bizottsági ülésen dr. Bóka János európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár kiemelte, hogy a bírákat és az Országos Bírósági Hivatalt elismerés illeti a kiváló helyezésekért. Felhívta a figyelmet, hogy a hazai bíróságok élen járnak a digitális megoldások terén, melyet legutóbb a V4 országok is megismerhettek. Hangsúlyozta, az Országos Bírósági Hivatal elnökének vitathatatlan érdeme, hogy Magyarország bíróságai az elmúlt években töretlenül Európa legjobbjai között szerepelnek.

Az OBH közleménye emlékeztetett: az igazságügyi eredménytábla a polgári jogi, a kereskedelmi és a közigazgatási ügyek tekintetében hasonlítja össze a tagállamok igazságszolgáltatását. Magyarország az ítélkezés hatékonyságára vonatkozó mutatók többségét illetően már az elmúlt években is a rangsor elején végezett. Az idei eredménytábla szerint második legalacsonyabb, a már említett közigazgatási ügyek mellett, a védjegy ügyek időtartama. Előkelő helyezést értünk el az elsőfokú civilisztikai ügyek és általában a közigazgatási ügyek időtartamát illetően is (5. hely), miközben Hollandia a nyolcadik, Finnország a tizenkettedik, Francia- és Olaszországba pedig a tizennyolcadik és huszadik helyet foglalja el a rangsorban.

Mint írták: a magyar bírák nem csak gyorsan és hatékonyan, de magas színvonalon is ítélkeznek, ami nem kis részben folyamatos (ön)képzésüknek köszönhető. E vonatkozásban érdemes kiemelni az igazságügyi eredménytábla azon megállapítását, miszerint az uniós jogi képzéseken a magyarok a második legaktívabbak. Az eredménytábla kitért az ügyfélelégedettség és a magyar polgárok bíróságokba vetett bizalmának értékelésére, ez utóbbiról elmondható, hogy az érdemi választ adók jelentős többsége szerint minden ellenkező híreszteléssel szemben Magyarország bíróságai függetlenül, befolyásmentesen végzik a munkájukat.