Amíg a jogalkotás lép, addig is: tagjainak a Budapesti Ügyvédi Kamara JogTudor/Jogkódex elektronikus adatbázisában (bal oldali tartalomfájában “AZ ÚJ PP. IRATMINTATÁRA” a “PERINDÍTÁS” alatt) ott van 10 letölthető keresetminta a 388 egyéb közül. Azok I. részében szerepelnek a megkövetelt adatok (telefonszám, e-mail), és a VI. részben is a perképességre vonatkozó utalás, ahol erre szükség van (tehát, ha a mintában a képviselt jogi személy volt, akkor igen, ha természetes személy, akkor nem).

Itt a lényeg - amint február 3-i elektronikus hírlevelében a BÜK írja -: az egyes minták – jelen állapotukban azokat a kellékeket tartalmazzák, amelyeket az adott minta alapjául szolgáló képzeletbeli eset megkövetel. Tehát nincs külön természetes személyre és külön jogi személyre pl. kötelmi kereset minta - így akár előfordulhat, hogy az ügyvéd előveszi a “Keresetlevél dologi jog perben” mintát, ahol természetes személy a felperes, kitörli, átírja, beadja – és ha az ügyfele egy kft, akkor már hibás is lehet a keresetlevele. Mert a jogi személy felperesre vonatkozó specialitások nem szerepelnek a természetes személy felperesre “szabott” mintában, és ha ő az átírás során nem is írta bele, akkor… tehát a minta a Jogkódexen lévő állapotában még teljesen jó, de a szerkesztése során lehet benne olyan változtatásokat tenni, amelyek “lerontják” a beadhatóságát.

A megfelelő mintahasználaton túl az intézményes megoldás nyilván az adminisztratív terhet kiváltó intelligens nyomtatványok gőzerővel történő behozatala, sürgős jogszabálymódosítás és az értelmezési túlzásoknak a bírák polgári kollégiumai által történő visszanyesése kell legyen.