Címképünkön a kamara debreceni történelmi szimbólumokat tartalmazó kitüntetése, amit évenként a kiemelkedő ügyvédi munka elismeréséért adományoznak arra érdemes tagjaiknak - Foto: Ügyvédfórum/Panpres

A Debreceni Ügyvédi Kamarát történelmi okok miatt nevezik így. Valójában a Hajdú-Bihar megyében élő és dolgozó ügyvédek jelenleg 485 tagot számláló, így az ország egyik legnépesebb, egyben egyik legrégebben, 1875-ben alapított ügyvédi önkormányzati testülete.

A debreceni központú megyei területi kamara mindig is büszke volt nagy hagyományú történeti múltjára, nagy nevű elődeire. A magyar kultúrában mindig is meghatározó szerepet betöltő Debrecen - neves kollégiumával, középiskoláival, főiskoláival, egyetemeivel, pezsgő kultúrális életével és esetünkben nem utolsó sorban egyetemi jogászképzésével - nem véletlenül teszi országosan is jelentőssé a kamarát is.

A november 17-én megtartott választáson a kamara elnökévé dr. Lampé Zoltán debreceni ügyvédet (képünkön) választották a tisztet eddig betöltő dr. Győrfi Attila utódjául. Az új elnök 1979-ben végzett az ELTE Állam és Jogtudományi Karán, majd 1982-től a debreceni II. Ügyvédi Munkaközösség tagja volt. 1990-ben alapította a nevével fémjelzett ügyvédi irodát, amelynek jelenleg is vezetője. 2010-ben a Debreceni Ügyvédi Kamara elnökhelyettese és a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének (mai utóda: Küldöttgyűlés) tagja lett. Tagja a Magyar Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságának. Kiemelkedő és megbízható szakmaiságát fémjelzi, hogy a polgári jog, társasági jog és gazdasági jog területén több külföldi, elsősorban német nyelvterületen működő ügyvédi irodával áll munkakapcsolatban. Kimagasló ügyvédi munkája, példamutató emberi magatartása, a kamarai közéletben kifejtett, tisztségéhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésén messze túlmutató közösségi elhivatottsága okán több szakmai elismerést is kapott: tevékenységét a Debreceni Ügyvédi Kamara 2001-ben emlékplakettel, 2007-ben jubileumi gyűrűvel ismerete el. A Magyar Ügyvédi Kamara 2016-ban a Kiváló Ügyvédi Munkáért kitüntető jelvényt és plakettet adományozta a debreceni ügyvédnek, amit a IX. Magyar Ügyvédek Napján nyujtottak át 2016-ban.

A Debreceni Ügyvédi Kamara főtitkárává ugyanezen a napon dr. Dobrossy István szintén debreceni ügyvédet (képünkön) választották a tisztet eddig betöltő dr. Végh Sándor utódjául. Az új főtitkár a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg diplomáját 1989-ben. Debreceni ügyvédi irodájában három ügyvéd dolgozik. Az Iroda több gazdasági társaság és önkormányzat állandó megbízásos képviseletét látja el, ennek megfelelően elsősorban gazdasági, cégjogi, munkajogi, adójogi, ingatlanjogi, közbeszerzési jogi ügyekben jár el. Az állandó megbízások mellett sok családjogi, büntetőjogi és polgári jogi ügyben látja el magánszemély ügyfelek képviseletét.

* * * * * * *

A debreceniek még a következő ügyvédeket szavazták meg a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlésének tagjaiul: dr. Gál György, dr. Varga Péter, Végh Sándor, dr. Rácsai Lajos.