Az Európai Unióban a bűnözők által bonyolított üzletek forgalma körülbelül 110 milliárd euró, vagyis az EU 2010. évi GDP-jének hozzávetőleg 1%-a. Az Europol 2016-os adatai szerint a bűncselekményből származó becsült jövedelem 98,9%-át nem kobozzák el, és az továbbra is a bűnözők rendelkezésére áll.

Jelenleg a bűncselekményekből származó pénz elkobzását vagy befagyasztását számos kisebb törvény és rendelet szabályozza a tagállamokban, ami megnehezíti a hatóságok munkáját és együttműködését. A pénzösszegek befagyasztását elrendelő határozatok kölcsönös elismerésének hiánya miatt pedig szinte lehetetlen ezeket a határokon túl érvényesíteni. Egyebek között ezen változtatna az új szabályozás, amely segíti az igazságügyi szervek együttműködését a különböző tagországokban.

Az Európai Parlament október 4-én fogadta el a jelentést, ami kimondja, hogy meg kell erősíteni a nemzeti hatóságok szerepét, valamint szorosabb határidőket kell meghatározni arra, hogy a hatóságok kommunikáljanak egymással és döntést hozzanak egy másik országból érkező kérés végrehajtásáról.

A javaslat szerint fontos, hogy az elkobzott vagyont helyesen kezeljék és társadalmi célokra, a sértettek és családjaik, illetve a szervezett bűnözés áldozatául esett vállalkozások kártalanítására használják fel, esetleg a szervezett bűnözés elleni fellépésre fordítsák.

Most a Tanácson a sor, hogy jóváhagyja a javaslatot. Ha zöld utat kap, akkor a tagállamoknak a hatályba lépésétől számított 1 évük lesz arra, hogy átültessék a nemzeti joganyagukba. „Örülök, hogy végre komoly hangsúlyt fektetünk az áldozatokra az elkobzott vagyon kezelése során, és fejlődünk abban is, hogy kárpótoljuk az érintetteket” - mondta Nathalie Griesbeck (liberális, francia) jelentéstevő.

A jelentés egy javaslatcsomag része, amelynek célja, hogy megerősítse az Unió fellépését a szervezett bűnözéssel és a terrorizmus finanszírozásával szemben. A javaslatok a pénzmosásra, az illegális pénzmozgásokra, valamint a vagyon befagyasztására és elkobzására vonatkoznak. Írországra és Dániára nem vonatkozik a mostani javaslat.