Az OECD Government at a Glance a tag- és partnerországok közszolgáltatásairól közölt számtalan igen érdekes adatot és összehasonlítást – hívta fel rá a figyelmet a Pénzügyi Szemle online. A felmérés összesen 46 tag- és partnerországra vonatkozóan, 2016-os adatgyűjtés alapján történt. A kutatásban országonként átlagosan ezer állampolgár vett részt.

A leginkább, mindösszesen 82 százalékos arány mellett a norvégok és a dánok bíznak az igazságszolgáltatásban, míg a legkevesebb igen Ukrajnában és Chilében - 11 és 15 százalék - született a fenti kérdésre.

Szembetűnő az indiai polgárok erős bizalma az igazságszolgáltatási rendszerben - 81 százalék -, az USA jelentős lemaradása a nyugat-európai értékektől - 43 százalék - és a dél-európai országok lakosainak bizalmatlansága. Utóbbi csoporton belül az olaszok mindössze 24 százaléka, a portugálok 39 százaléka, a spanyolok és görögök 42 százaléka bízik az igazságszolgáltatásban és a bíróságokban.

Magyarországon a fenti kérdésre a megkérdezettek 46 százaléka válaszolt igennel, ami nem mutat számottevő eltérést a régiós adatokhoz, azaz a szlovák 38 százalékos, a lengyel 49 százalékos vagy a cseh 53 százalékos rátákhoz mérten.

Az OECD tanulmánya hangsúlyozza, hogy miután az állampolgároknak csupán egy viszonylag kis százaléka rendelkezik személyes tapasztalattal a bíróságok munkájáról, így a véleményeket nagymértékben befolyásolja a média, az általános társadalmi hangulat és elégedettség, valamint a rokoni, baráti esetek történetei.

Az OECD tanulmánya ide kattintva olvasható teljes terjedelemben. A vonatkozó rész a 233. oldalon található.