• A kormányzat kedvezményekkel támogatja a kamarai regisztrációt. Aki a kérelem benyújtása előtt már jogtanácsos volt, azt fel kell venni a kamarába. Az egyéves joggyakorlati feltétel tehát az októberben felvettekre nem vonatkozik. Valószínűleg a regisztrációs költség jóval alacsonyabb lesz idén, mint jövőre.
  • Nem minden jogtanácsos számára ír elő általános kamarai nyilvántartásba vételi kötelezettséget. A logika megfordul: ezentúl csak azok láthatnak el (alkalmazotti) ügyvédi tevékenységet közülük, akiket kamarai nyilvántartásba vettek. A perképviselet és ellenjegyzés kizárólagos ügyvédi tevékenység. A jobb érthetőség kedvéért: ezentúl perképviseletet és ellenjegyzést kizárólag kamarai jogtanácsos végezhet, kamarán kívüli nem!
  • Kamarai jogtanácsos csak munkáltatója (az adójogszabályok szerinti kapcsolt vállalkozásokat is ideértve) számára végezhet ügyvédi tevékenységet. Azaz megbízási jogviszonyban mások számára nem.
  • A "jogtanácsosi igazolvány" megszűnik, a korábban kiállított igazolványok hatályukat vesztik. A "nem kamarai" jogtanácsosi tevékenységhez nyilvántartásba vétel nem lesz szükséges. A Kamara a kamarai jogtanácsosok számára természetesen igazolványt fog kibocsátani.
  • A jogi előadók képzésével kapcsolatosan várhatóan a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése által október közepén elfogadandó és az igazságügyi miniszter kihirdetésével hatályba lépő szabályzat fogja a választ megadni. Jelenleg a norma előkészítése folyik, annak tartalmáról a BÜK-nek még nincs tudomása.
  • Az októberi, az átmeneti időszakban történő felvételi eljárásról a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése július 10-én már elfogadott egy szabályzatot, amely ugyancsak az igazságügyi miniszter által történő kihirdetés után lép hatályba és ekkor lesz ismert. Annyit már most tudunk, hogy az elektronikus felvételi űrlapok legkésőbb október 1-jén lesznek elérhetők. Az októberben beadott felvételi kérelmeket a területi kamarák elnökségei még az idén elbírálják, határozatokat hoznak és az újonnan felvetteket 2018. január 1-jei hatállyal felesketik. Januártól a felvétel az új törvény szerinti eljárásrendben folyik majd.
  • A kamarai jogtanácsosok jövő évtől fizetendő tagdíjával kapcsolatban ugyancsak a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése által elfogadandó, új és országosan egységes szabályzat fog rendelkezni.
  • Az új törvény pedig rendelkezik arról, hogy felelősségbiztosítást a jogtanácsosokra nem kell kötni.

A Budapesti Ügyvédi Kamara 2017. augusztus 2. napjától a jogtanácsosok számára honlapján információkat nyit meg és egy előzetes kapcsolati kommunikációt is felépít, hogy megkönnyítsék a felvételre való felkészülést.