Az a veszélyt, ami 2010-körül még fennállt, nevezetesen hogy a bűnözés szervezett formában fogja erodálni a magyarországi gazdasági, társadalmi és politikai közéletet, hosszú, szívós és felkészült bűnüldözési munka következtében mára megszűnt – értékelte a hazai közélet helyzetét dr. Pintér Sándor belügyminiszter (képünkön).

Kitért ennek a folyamatnak a kezdeti mélypontjaira is: a roma-gyilkosságok sorozatára, valamint a szélsőjobboldali radikális csoportosulások aktivizálódására, amely nagy mértékben járult hozzá Magyarország nemzetközi negatív megítélésének kialakulásához is azokban az években. EU-s segítséget elfogadva, hazai bűnüldöző szakemberek részt vettek olyan képzéseken, amelyek segítették a magyarországi bűnüldözést felzárkózni az eu-s nemzetközi szinthez. Ennek is köszönhető, hogy ezek a szélsőséges jelenségeket sikerült felszámolni.

Történeti elemzésében a belügyminiszter felidézte a 2011-es évet, amikor Magyarország látta el az EU elnöki feladatait. Ekkor indult meg az „arab tavasz” néven közismertté lett mozgalom Egyiptom és közel-kelet más országaiban, aminek lényege – a miniszter értékelése szerint – az volt, hogy megindult a nyugati világ demokrácia-felfogásának exportja ezekbe országokba. Bár kezdetben a jelek biztatóak voltak, de végül is visszájára fordult a helyzet: vallási fundamentalista muszlim mozgalmak vették át többhelyütt a hatalmat, majd törzsi háborúk alakultak ki, aminek a következménye a teljes gazdasági, társadalmi és politikai szétzilálódás lett a térség több országában. Létrejött egy anarchista terület, belháborúkkal és az EU felé áromló menekültekkel.

Elemzésének következő részében részleteiben ismertette a menekült-ügy kialakulását és annak EU-s fogadtatását, s mindebben Magyarország sajátos helyzetét. Értékelése szerint a magyar kormány – minden vonatkozó EU-s és más nemzetközi szerződést betartott e bonyolult ügy kezelése során. Az EU volt az, amely eme szerződéseket felülírta az úgymond humanitárius szempontok miatt.

A következőkben a miniszter hosszan foglalkozott e problémakör ismert részleteivel, azzal összegezve a folyamatot, hogy a magyar kormány e téren mutatott következetes állhatatossága eredményeként ma Magyarországot nem öntötte el a menekültáradat, az EU felé irányuló migrációs útvonalakból kikerült, nincsenek terrorcselekmények, amelyek veszélye a miniszter értékelése szerint a menekültek tömeges megjelenésének egyik legszörnyűbb következménye. Értékelése szerint EU-szerte több részletkérdést illetően egyre elfogadottabb lett a magyar kormány álláspontja a menekültkérdés kezelése tekintetében.

A továbbiakban az EU-s külső határvédelmi ügyeivel, főleg a Frontex néven ismert EU-s határőrség kialakításában eszerepet játszó magyar kormányálláspontot ismertette, annak hangsúlyozásával, hogy ahová jelenleg fejlődött az ügy – nevezetesen hogy a határvédelem felállításával az EU-hoz kerüljön a bevándorlók minősítése, s így abból az egyes érintett nemzeti országok kimaradjanak, nem elfogadható.

Érintette a Sargentini-jelentés ügyét is: több, eleve hamis, téves ismereten alapuló állítások gyűjteményének nevezve azt, amiről majd a magyar kormány megkeresésére az EU bíróság mond majd ki végleges döntést.


Foto: Panpress