Szélesre nyílt lehetőségek

Egyebek mellett hangsúlyozta: az Üttv. alapvetően meghatározza az ügyvédi tevékenység körét, lehetőségeit és korlátait. Mindazonáltal összességében az ügyvédség elégedett lehet az ügyvédi tevékenység végzésének formáit meghatározó rendkívül széles lehetőségekkel. Külön foglalkozott azokkal a területekkel, amelyeket sikerült a jövőre nézve is garantálni az önállóságot: a kamarai önkormányzatiság és a fegyelmi jogkör kamarán belüli gyakorlása. Egy fontos ponton nem történt változás: a BÜK a közvetlen demokráciát megjelenítő közgyűlési forma megőrzése mellett maradt, nem vezette be a küldöttgyűlés intézményét.

Sikertörténet a BÜK oktatási bizottságának munkája

Szólt a MÜK nagy feladatáról, a több tucat szabályzat megalkotásának kötelezettségeiről és a munka alakulásáról, annak eddigi tapasztalatairól. Különösen is kiemelte a mindenkit érintő továbbképzési szabályzat ügyét, a kreditpontos kötelező továbbképzés kidolgozásának fontosságát. Hangsúlyozta: a BÜK-nek igen nagy jelentősége van ebben a munkában, hiszen már eddig is igen figyelemreméltó eredményeket értek el az oktatás és továbbképzés terén, amiket országos szinten is érdemes lesz hasznosítani. A BÜK oktatási bizottságának törekvésekei, eredményei példamutatóak, valóságos sikertörténet.

Jogtanácsosok integrációja: eddig pozitív tapasztalatok

Az Üttv. nyomán bővülő kamarai tagság vonatkozásában egyebek között arról beszélt, hogy fontos mozzanat a jogtanácsosi tagozat és alkalmazott ügyvédek tagozata létrehozatala, teljes jogkörrel való működésének beindulása még hátra van. Az eddigi tapasztalatok nagyon pozitívak, előítéletek bár voltak. Országosan kb. háromezer regisztrált kamarai tag jogtanácsos van, többségük Budapesten dolgozik és BÜK-nek lett a tagja.

Új szemléletmód kell

Az ügyvédi hivatás gyakorlásához szükséges feltételrendszerről szólva a MÜK elnöke arról szólt, hogy az eljárási törvények megváltozása új kapukat nyitott ki és új veszélyeket is hozott. Az ügyvédeknek teljesen új szemlélet kialakítására van szükségük ahhoz, hogy megfelelő módon tudják kezelni az új törvények adta lehetőségeket, illetve kellő módon dolgozzák fel az újabban keletkezett korlátozásokat.

Hivatásrendi értékek - minőségi szolgáltatás

Az ügyvédi hivatás működését meghatározó egzisztenciális feltételrendszert elemezve a MÜK elnöke utalt a hivatásrendi elkötelezettség mellett jelen lévő, az ügyvédi tevékenység egyfajta szolgáltatási jellegéről. Az úgynevezett "minőségi szolgáltatás" irányban megnőtt az igény. Azaz: a jó ügyvédnem nemcsak eo ipso van presztízse, mivel hogy ő jogkereső magyar állampolgár egyedüli és egyben független partnere az igazságszolgáltatás bugyraiban, hanem azért van/lesz presztízse, mert eme adottságát meg is tudja tölteni olyan minőségi, naprakész ismerettel, eljárási készséggel, ami jó reményt és bizalmat gerjeszthet ügyfelében ügyének jó végkimenetelét illetően. A társadalom részéről ekként megnövekedett "szolgáltatási igény" mellett azt is világosan kell látni, hogy bővült a kötelező ügyvédi szolgáltatás igénybevétel köre. Új jogterületek kerültek előtérbe (pl. közbeszerzés, ahol igen sokrétű ügyvédi asszisztencia kell), bizalmi vagyonkezelés, ingatlanforgalom területe.

Nyitottnak kell lennünk

Arról is szólt a MÜK elnöke, hogy ugyanakkor az ügyvédség berkeiben sokan szeretnék a zárt kamarai taglétszám bevezetését. Ez illúzió, álom - hangsúlyozta dr. Bánáti János. Lehetetlen, mert ilyen jogalkotói akarat fel sem vetődik, de egyébként is: az ügyvédi hivatás lételeme a függetlenség, így az ügyvédség a maga saját vonatkozásban sem lehet zárt. Nincs lehetőség kapuk bezárására, sőt, ellenkezőleg: nyitottnak kell lennie.

Miből élünk?

A közeljövőről szólva egyebek között arról szólt, hogy sajátos jelenség várható: sokan fognak ügyvédi pályára jönni a közszolgálati egyetemen végzett jogászok közül, valamint arról is, hogy az ügyvédi munka ("szolgáltatás") ára problémakör újra meg újra felbukkan két megoldást kínálva: szabad (piaci) ár kontra hatósági ár. Azaz egyfelől: legyen szabad a minimum ár, a fölött legyen szabad "a plafon". Ezt megoldást a GVH nem fogadná el. Le kell számolni ezzel - mondta a MÜK elnöke. Marad tehát a jövőre nézve is a teljesen szabad munkavállalási ár. Utalt arra is, hogy a kamara tagjai között elért árbevétel egy főre erősen emelkedett, ugyanilyen mértékben emelkedett azonban a bevételi aránytalanság is a kollégák között. Szétnyílt az olló. Előfordulnak százszoros jövedelmi eltérések is. Hogy a kamara mit tehet e tekintetben, az majd a (közeljövő gondja lesz.

A választók és választottak közös felelőssége

A MÜK elnöke végül arról beszélt, hogy sok szempontból nagy jelentősége lesz annak, hogy az idén esedékes tisztújítások után milyen felelős kamara vezetők fogják az ügyvédség érdekeit képviselni,ügyeit intézni. Ezért rendkívül fontosnak tartja, hogy a közgyűlési részvételi hajlandóság növekedjék és legalább - hasonlóan a közelmúltban végbement országgyűlési választásokhoz, 70% körüli részvétel lenne kívánatos a felelősség- és feladatmegosztás kialakítása érdekében, s hogy a hazai ügyvédség 2019-től teljes presztízzsel, szellemi, morális és szakmai felkészültséggel felvértezve lehessen jelen a magyar társadalom életében.