Dr. Oltai Judit Zsófia

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) Országos Választmánya december elsején tartotta tisztújító ülését a Magyar Tudományos Akadémián; elnökké dr. Oltai Judit Zsófia pécsi törvényszéki tanácselnököt, alelnökké dr. Vajda Edit győri és dr. Bálind Attila szegedi ítélőtáblai, főtitkárrá dr. Szabó Sándor szombathelyi törvényszéki bírót választották.

Közleményében dr. Oltai Judit Zsófia elnök felidézte: az Országos Választmány és a tisztségviselők kinyilvánították, hogy az alapszabályuk szerint síkra szállnak bírói szervezet, a bírói önkormányzati szervek alkotmányos feladatainak érdekképviseleti oldalról való támogatásáért, a bírói függetlenség védelméért, a bírák érdekérvényesítéséért, míg minden, a bíróságokat, valamint a bírákat ért támadással szemben határozottan fellépnek.

Dr. Vajda Edit

Hangsúlyozták, hogy az egyesület vezetése a másik két hatalmi ággal, a jogászi hivatásrend további képviselőivel és a bírósági központi igazgatás szerveivel korrekt együttműködésre törekszik és ezek keretében tett lépéseiről rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és az egyesület tagjait.

Első ülésén MABIE új elnöksége megfogalmazta az Egyesület jövőbeli tevékenységének vezérelveit – közölték honlapjukon.


Dr. Bálind Attila

A MABIE ars poeticája

A Magyar Bírói Egyesület önálló, a bírósági igazgatás résztvevőitől és az igazságszolgáltatás egyéb szerveitől független civil szervezet, amely kizárólag az alapszabályában meghatározott cél megvalósításáért működik a bírák és a bírói életpályájára készülők érdekeinek
védelmében és a társadalmi megbecsülésük megerősítése érdekében.
E tevékenysége során higgadt, tárgyilagos kommunikáció mellett, korrekt együttműködésre törekszik az igazságszolgáltatás valamennyi résztvevőjével. A szakmai nézetkülönbségeket az együtt gondolkodás természetes velejárójának tekinti, azonban a konstruktivitás jegyében a párbeszédre kívánja a hangsúlyt helyezni azzal, hogy a bírák érdekei mellett a leghatározottabban fel kíván lépni!
Dr. Szabó Sándor
Működése során hitelessége megőrzése érdekében tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja tagságát, nyilatkozataiban következetességre törekszik és tevékenységét teljes mértékben átláthatóvá kívánja tenni!