• Dr. Kovács Kázmér a Polgári peres eljárás és az Ügyvédi tevékenységről szóló törvény kodifikációjában végzett kiemelkedő szakmaiságú közreműködéséért, valamint a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületében (MÜBSE) kifejtett tevékenységéért a Magyar Érdemrend középkeresztjét ,
  • Dr. Tóth M. Gábor magas szakmai színvonalon végzett ügyvédi tevékenységéért, valamint a Budapesti Ügyvédi Kamarában kifejtett közéleti munkásságáért és fegyelmi megbízottként, illetve az ügyvédjelöltek oktatásában végzett tevékenységéért a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta.

A kitüntetéseket dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter nyújtotta át.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Életútjukat az alábbiakban ismertetjük.

Dr. Kovács Kázmér

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állami és Jogtudományi karán 1972-ben cum laude minősítéssel végzett. 1992-1997 között a Budapesti Ügyvédi Kamara titkára volt, 1997 óta a BÜK elnökhelyettese, 2002-től a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének is tagja, a kamarai Törvényelőkészítő Bizottság elnöke, tagja továbbá a Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottságának is. 2010-ben négy évre újraválasztották a BÜK és a MÜK alelnökévé.

Számos tanulmányt és cikket írt folyóiratokban, mint pl. a Magyar Jog, Gazdaság és Jog, Biztosítási Szemle és országos napilapokban. Önálló jogi rovata van az A2 autós szaklapban. 1996-ban adták ki az általa írt Autós jogi kézikönyvet. 1999 óta az egyedüli ügyvéd tagja a Bírósági Döntvények Tára szakfolyóirat szerkesztőbizottságának, amelyben az ország ítélőtábláinak polgári és gazdasági kollégiumvezetőivel közösen választják ki és teszik közzé a legfigyelemreméltóbb ítélőtáblai bírósági ítéleteket.

Többször is tagja volt az Igazságügy Minisztérium, illetve a Pénzügyminisztérium által létrehozott különböző eseti kodifikációs bizottságnak.

1998 és 2004 között felkért külső munkatársként előadott az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Kara Polgári Jogi tanszékén a nappali tagozatos hallgatóknak és a Jogi Továbbképző Intézet posztgraduális jogászképzés keretében. Jelenleg is tagja a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állami és Jogtudományi kara Záróvizsga Bizottságának. A BÜK által támogatott Eseti Választottbíráskodás Mintaszabályzatának egyik megalkotója, ügyvédkollégái bizalmából gyakran vesz részt választottbíróként is választottbírósági eljárásban.

A szélesebb közvélemény elsősorban mint a Magyar Autóklub Jogi Bizottságának elnökét ismeri a nagyobb sajtónyilvánosságot kapott közérdekű perek révén, irodája ugyanakkor elsősorban kiemelt gazdasági és biztosítási perekkel, valamint közlekedési büntetőügyekkel foglalkozik.

A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének elnöke.

1998-ban Eötvös Károly, 2000-ben a Kiváló Ügyvédi Munkáért, 2010-ben pedig az Ügyvédségért díjakat kapta az ügyvédi szervezetektől.

1999-ben Köztársasági Elnöki aranyérem, 2007-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült.

Németül beszél, felesége és fia is ügyvéd, édesapja is ügyvéd volt, az ő 1938-ban alapított irodáját vette át (www.kovacskazmer.hu).


Dr. Tóth M. Gábor

Dr. Tóth M. Gábor budapesti ügyvéd (1973) az Eötvös József Gimnáziumban érettségizett. Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon végezte (1997), summa cum laude minősítéssel, 2000-ben tette le jogi szakvizsgáját, jeles eredménnyel.

A Bánáti Ügyvédi Irodában volt ügyvédjelölt (1997-2000), majd ügyvéd (Ernszt és Társai, majd Ernszt és Tóth Ügyvédi Irodában, 2000-2010), majd ügyvéd (Dr. Tóth M. Gábor Ügyvédi Iroda).

A német és angol nyelvismerettel rendelkező ügyvéd történelmet oktatott az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Felvételi Előkészítő Bizottságában; demonstrátor, majd PhD-s óraadó tanár volt az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékén nyolc éven át. Ez utóbbi tevékenységet a kamarai közéleti szerepvállalásból adódó megnövekedett feladatok miatt fejezte be.

Alapítója és hét évig főszerkesztője volt a Collega c. jogi szakfolyóiratnak, amelyben rendszeresen publikált is.

"Kábítószerrel visszaélés" címen 1996 októberében jeles eredménnyel megvédett diplomamunkájával díjat nyert a Legfőbb Ügyészség által kiírt Kozma Sándor emlékpályázaton.

2009-ben a HVG ORAC kiadásában és dr. Pál Lajos szerkesztésében megjelenő Vezetők Kézikönyve c. könyvben ő írta meg a büntetőjogi felelősség témakört.

2000-2006 között a Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottsága mellett dolgozott fegyelmi jegyzőként. 2006 tavasza óta kollégái bizalmából – harmadik ciklusban – a BÜK fegyelmi megbízottjaként tevékenykedik, valamint 2006 óta tagja a BÜK elnökségének és a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülésének, 2014 óta pedig a MÜK elnökségének.

2009 óta cenzorként részt vesz az IM Jogi Szakvizsga Bizottsága mellett a szakvizsgáztatásban büntetőjog és büntetőeljárásjog tárgyakból.

2008 óta szervezte a BÜK és a MÜK büntetőjogi jelölti perbeszédversenyét, előbbiben zsűritagként is közreműködött.

2013-ban a BÜK legmagasabb kitüntetésében, az Eötvös-díjban részesült.

Több éve vesz részt a BÜK jelöltoktatásában is.

Ügyvédként büntetőügyekben lát el rendszeresen védelmet és sértetti képviseletet, továbbá természetes személyek mindennapi peres és peren kívüli ügyeiben jár el, valamint hazai gazdasági társaságok, önkormányzatok és közintézmények számára végez átalánydíjas jogi tanácsadói és képviseleti tevékenységet.

Ügyvédi irodája az elmúlt években változó létszámban foglalkoztatott ügyvédjelölteket. Jelenleg egy ügyvédjelölttel, valamint két ügyvéd kollégával dolgozik együtt.

Két gyermeke van: egy tizenhárom éves fiú és egy tíz éves kislány.


(Foto: Véssey Endre/IM)

További kitüntettek a jog világából

A Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta dr. Kovács Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság bíráj, volt alkotmánybíró.

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott dr. Blutman László, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanára, dr. Buzinkay Zoltán, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, dr. Karsai Krisztin, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanára, dr. Péli-Toóth Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság nyugalmazott tanácselnöke és dr. Wlassits Gábor, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke.

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át a miniszter dr. Csák Csillának, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docensének, dr. Pázmándi Kinga Ágnesnek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyetemi docensének, dr. Tóth Tihamérnak , a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara egyetemi docensének.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adott a miniszter dr. Ferencz Ivánnak, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. jogi és compliance igazgatójának, dr. Koltai Tibornénak , a Zalaegerszegi Járásbíróság nyugalmazott címzetes törvényszéki bírójának, valamint dr. Tóth M. Gábor ügyvédnek , a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségi tagjának. Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adott át Kiss Sándornak, a Kecskeméti Törvényszék Gazdasági Hivatalának nyugalmazott főosztályvezetőjének.

A miniszter Deák Ferenc-díjat adományozott Dr. Pethőné dr. Kovács Ágnesnek, a Kúria Polgári Kollégiuma Gazdasági Szakágának bírájának, Moór Gyula-díjat adományozott Prof. Dr. Balogh Elemérnek, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara egyetemi tanárának, volt alkotmánybírónak, valamint dr. Szabadfalvi Józsefnek , a Debreceni Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi tanárának.