Magyarországon az elmúlt közel húsz évben két interdiszciplináris empirikus kutatás foglalkozott a jog és a nyelv kapcsolatának vizsgálatával - írja méltatásában Dobos Csilla, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Filológiai Intézet igazgatója, habilitált egyetemi docens, a Nyelv és jog című monográfia szerzője.


A Nyelvhasználat a jogi eljárásban; a Nyelvi átfordítás és ténykonstitúció a jogi tényállás megállapításának folyamatában; valamint A tisztességes eljárás nyelvi aspektusai; A jogi nyelv hatása a joghoz való hozzáférés érvényesülésére című kutatások egyedülálló módon lehetőséget teremtettek arra, hogy nyelvészek és jogászok közösen vizsgálják ezt a hazánkban még feltáratlan területet.

"E kutatások résztvevőjeként közelről kísérhettem figyelemmel Vinnai Edina sokrétű tudományos munkásságát - írja Dobos Csilla -, amelynek fókuszában a jogalkalmazásban jellemző professzionális és laikus nyelvhasználat áll. A jelen monográfia a szerző e közel két évtizedes kutatómunkájának elméleti és gyakorlati eredményeit foglalja össze, melyet mint hiánypótló művet ajánlok mind a nyelvész, mind a jogász olvasóközönség figyelmébe."
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Dr. Vinnai Edina jogász, a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékének oktatója. 1999-ben a Miskolci Egyetemen jogász, 2002-ben a Közép-európai Egyetemen (CEU) emberi jogi MA, 2015-ben ugyancsak a Miskolci Egyetemen társadalomtudományi és gazdasági szakfordító diplomát szerzett. Doktori tanulmányait a miskolci Deák Ferenc Doktori Iskolában végezte, Nyelvhasználat a jogi eljárásban című értekezésével 2012-ben szerzett PhD fokozatot. A 2017-ben alapított Magyar Jogi Nyelv folyóirat szerkesztője. Publikációi a jogi nyelv és nyelvhasználat vizsgálata mellett a jogszociológia, a politikai szociológia, valamint az esélyegyenlőség és antidiszkrimináció területén jelentek meg.