Egy pamutvirágot ábrázoló EU közösségi védjegy ügyében indított eljárásban az Európai Unió Bírósága nemrég iránymutató döntést hozott – olvasható dr. Bánki Orsolyának, a Taylor Wessing ügyvédi iroda partnerének (képünkön) a Világgazdaság Online-on megjelent cikkében. A szóban forgó EU közösségi védjegy tulajdonosa védjegyét textilgyártó cégek részére adta használatba, hogy azt egy bizonyos minőségű pamutból készült textilek megjelölésére használják. Ezen közösségi védjegy megszűnésének megállapítása iránt egy harmadik fél indított keresetet, és kérelmét a 207/2009. (EC) rendelet 15 (1) bekezdésének értelmében a használat elmulasztására alapozta. A rendelet 15 (1) bekezdése kimondja, hogy a védjegy kérelemre törölhető, amennyiben a jogosult a regisztrációt követő öt éven belül nem kezdte meg a védjegy tényleges használatát azon termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyekre vonatkozóan a védjegyet lajstromozták.

A bíróság döntése értelmében azon EU közösségi védjegyek, amelyeket kizárólag a minőség jelölésére használtak, nem képezik védjegyoltalom tárgyát. A bíróság magyarázata szerint a 15 (1) bekezdést úgy kell értelmezni, hogy egy EU közösségi védjegy termékre való felhelyezése a minőség jelzésére a jogosult által vagy az ő beleegyezésével nem minősül a védjegy „tényleges használatának”.

A bíróság azt is kiemelte, hogy a védjegy „tényleges használata” olyan eseteket jelent, amikor azt a valódi funkciójának megfelelően alkalmazzák. Ennek a funkciónak a célja, hogy a gyártók termékeit egyértelműen megkülönböztesse egymástól. A képviselt minőség tanúsítása csak a védjegy másodlagos célja lehet. Amennyiben a védjegyjogosult csupán használatba adja a minőséget tanúsító védjegyet mások számára, ez nem minősül a védjegy „tényleges használatának” az uniós védjegyrendelet értelmében.

A kérdéskörhöz kapcsolódik az új európai uniós tanúsító védjegy kategória is, amelyet 2017. október 1-jén, az átfogó közösségi védjegyreform részeként vezetnek be. Az új EU tanúsító védjeggyel a védjegy jogosultja megkülönböztetheti a termékeit és szolgáltatásait a felhasznált anyagok szerint, a termék gyártása, illetve a szolgáltatás elvégzésének módja szerint, valamint a képviselt minőség, pontosság és egyéb tulajdonságok alapján. Az EU tanúsító védjegyet a tulajdonos nem használhatja; a védjegyjogosult feladata a minőségtanúsítás: azaz neki kell biztosítania a minőségi jellemzőknek vagy egyéb feltételeknek megfelelő termékeket gyártók és szolgáltatást nyújtók számára a tanúsító védjegy használatát.

A pamutvirágot ábrázoló EU közösségi védjegy ügyében lefolytatott eljárás alapján az EU tanúsító védjegye sokak számára vonzó lehet majd. A jogosultaknak, akik a közösségi védjegyet kizárólag csak minőségjelzésre használják, érdemes megfontolniuk a címke EU tanúsító védjegyként való regisztrálását, hogy a jövőben megelőzzék a bizonytalan helyzeteket.