1.) Mi a cégkapu?

Az E-ügyintézési törvény 14.§-ával összhangban 2018. január 1-jét követően valamennyi gazdálkodó szervezetnek rendelkeznie kell elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséggel, amelynek teljesítéséhez az állam Cégkapu szolgáltatást biztosít. A cégkapu olyan elektronikus elérhetőség, amely kiváltja a hivatalos iratok postai kézbesítését. A Cégkapu az ügyfélkapuval szemben kizárólag tárhelyként funkcionál. A cégjegyzékbe bejegyzett szervezetek 2018. január 1-től kötelesek cégkaput használni.

2.) Ki igényelheti a cégkaput?

A cégkaput a cégjegyzékbe képviselőként bejegyzett természetes személy (ember) igényelheti, aki rendelkezik ügyfélkapuval. Ha a képviseleti joga önálló, akkor egyedül, ha pedig együttes, ketten együtt. A cégjegyzék 13. rovatában ellenőrizzék, hogy a képviseletre jogosultak adatai helyesen vannak-e feltűntetve és mi a képviselet módja (önálló vagy együttes).

Ha a cégjegyzékben nem az aktuális, személyi igazolványban és lakcímkártyán nyilvántartott adatok vannak bejegyezve, változásbejegyzési eljárás során az okmányban lévő adatot kell bejegyeztetni (teljes név, lakcímkártyán szereplő lakcím). Ha a cég képviselője jogi személy, a cégkaput ennek a szervezetnek a képviselője kérheti.

3.) Hogyan lehet a cégkaput igényelni?

A cégkaput elektronikusan lehet igényelni a www.cegkapu.gov.hu weboldalon. Az előírt adatok kitöltése után megérkezik a megfelelő, a cég adószámtörzséből képzett, cégkapu elérhetőséget tartalmazó visszaigazolás, (pl.: 12345678#cegkapu).

4.) Hol lehet ügyfélkaput igényelni?

Ügyfélkaput személyesen bármely kormányablaknál lehet kérni és regisztráltatni érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya birtokában. E nélkül a regisztráció nélkül nem lehet sikeresen cégkaput igényelni.

5.) Új cég bejegyzési eljárás alatt igényelhet-e cégkaput?

A bejegyezni kért cég képviselőjeként megjelölt személy igényelheti a cégkaput a 3. és 4. pontban írt módon – kizárólag a bejegyzési kérelem benyújtása után. A regisztrációra a cég bejegyzése után kerülhet sor, tehát a cégbejegyzési kérelem nyomtatványon ne töltsék ki az 59. (cégkapu) rovatot.

6.) Hogyan kerül a cégkapura vonatkozó adat a cégjegyzékbe?

A cégkapu szolgáltatója elektronikus úton fogja feltölti a cégjegyzékbe az adatot, azonban ha a gazdálkodó szervezet más okból változásbejegyzési eljárást kezdeményez, a kérelem nyomtatványon kitöltheti az 59. (cégkapu) rovatot. A Céginformációs Szolgálat a hivatalos elérhetőség formai megfelelőségét vizsgálja, azonban célszerű mellékelni a kérelemhez a szolgáltató által küldött értesítést.

7.) Hogyan könnyíti meg a cégkapu az ügyintézést?

A bíróságok és más hatóságok nem postai levelezéssel, hanem a cégkapura, elektronikus úton küldik meg határozataikat és felhívásaikat, tehát az ügyintézés felgyorsul, egyszerűbbé válik. Ugyanígy a cégkapu igénybevételével, elektronikusan tudja a szervezet beadványait a bíróságokhoz hatóságokhoz eljuttatni. Amennyiben a cégkapu tárhelyen a profilokban beállításra kerül, a küldemény érkezéséről a szolgáltató a címzettnek értesítést küld a tárhelyhez tartozó e-mail címre.

8.) Mikortól számít kézbesítettnek a cégkapura érkezett elektronikus küldemény?

A kérdés azért fontos, mert a különböző határidők (fellebbezés, ellentmondás, hiánypótlás, stb.) határideje a kézbesítést követő napon kezdődnek.

A megnyitott elektronikus küldemény a megnyitás időpontjában tekinthető kézbesítettnek.

Ha a küldeményt nem nyitják meg, a szolgáltató még egyszer értesíti a címzettet a küldemény érkezéséről, és ha az ez után sem nyitja meg a neki szóló levelet, a második értesítést követő ötödik munkanapon a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni.