Az EJEB két elnökhelyettese a bíróság öt szekciója közül kettőnek az elnöki posztját is betölti.

Az EJEB negyvenhét bíráját az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése választja a tagállamok által állított három jelölt közül. Kilenc évig maradnak hivatalban, újraválasztásukra nincsen lehetőség. Az elnököt és az elnökhelyetteseket plenáris ülésen titkos szavazással, abszolút többséggel választják.

Sajó András 1949-ben született. Egyetemi tanár, író, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A jogtudós kutatási területe átöleli a jogszociológia, a polgári jog, az alkotmányjog és a környezetvédelmi jog kérdéseit.

Sajó Andrást 2008-ban választották az EJEB bírójává. Elődje Baka András, a Legfelsőbb Bíróság későbbi elnöke volt.