Az Európai Ügyvédek Napja az első, 2014. évi sikeres eseménye óta Európa-szerte évente megrendezik, idén 2018. október 25-én, párhuzamosan az Igazságszolgáltatás Európai Napjával (European Day of Justice).

A tagkamarák közül sokan ezeken a napokon egységesen olyan rendezvényeket tartanak, olyan oktatási anyagokat publikálnak, melyek a polgárok figyelmét az európai ügyvédségre irányítják, az igazságszolgál-tatáshoz való hozzáférés alapkövetelményének kiteljesítése érdekében az ügyvédség közös értékrendjének védelmét, illetve az ügyvédségnek az igazságszolgáltatásban betöltött lényegi szerepét hangsúlyozzák.

2014-től kezdve minden évben egy kiválasztott téma mentén rendezik meg az Európai Ügyvédek Napját. Ebben az évben a következő téma megtárgyalását javasolják a résztvevőknek: Why lawyers matter: Defending the defenders of the Rule of Law, ennek lehetséges fordítása: A jogállamiság védelmezőinek védelme - amiért fontosak az ügyvédek.


Antonin Mokrý, CCBE elnökkel (képünkön) készült interjú megjelenése egybeesik az ügyvédek szabad mozgását lehetővé tevő uniós irányelv (Az Európai Parlament és a Tanács 98/5/EK irányelve /1998. február 16./ az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről) 25. évfordulójával is. Az interjú erről az irányelvről és az Európai Ügyvédek Napja jelentőségével is foglalkozik, és ide kattintva elérhető.

Az ügyvédek megvédik és elősegítik a jogállamiságot azáltal, hogy a jogtalan helyzetek ellen fellépnek és a polgárok jogait megvédik. A jogállamiság, az emberi jogokkal karöltve az európai demokráciák alapköve.

Napjainkban az Európa Tanács országaiban az ügyvédeket egyre növekvő számban érik komoly támadások, úgymint fenyegetések, megfigyelések, zaklatások, még emberölések is. Ezen szituációk mélyen érintik a társadalmat és a polgárokat is, ugyanis nekik sem biztosított jogaik megfelelő védelme ügyvédjükön keresztül.

Az idei ügyvédnap az ügyvédek és az emberi jogvédők jelentőségét hangsúlyozza Európában. Az ügyvédek függetlenségének megtartásáról szóló és a polgárok jogainak védelmében meglévő kiemelkedő szerepükről szóló keretek között a CCBE részt vesz az Európa Tanács azon munkájában, mely annak lehetőségét vizsgálja, hogy miként lehetne egy, az ügyvédi hivatásról szóló európai konvenciót megszövegezni. Ugyanis a jelenleg elérhető európai és nemzetközi eszközök nem tudják az ügyvédek hatékony védelmét biztosítani, ahogy a végrehajtásuk sem biztosított.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) 2018. január 24-én nagy többséggel fogadta el azt az ajánlást, mely a Miniszteri Bizottságot (CM) felszólítja Az ügyvédségről szóló Európai Konvenció megszövegezésére. A Miniszteri Bizottság döntése előtt még szakbizottságokkal konzultál. Várhatóan a Miniszteri Bizottság 2019. első negyedévében fog határozni, a konkrét megszövegezési eljárás csak pozitív döntés esetében kezdődik el.

Egy kötelező érvényű konvenció által az aláíró országok garantálnák a polgárok számára a független ügyvédséghez történő hozzáférést, hogy az ügyvédek szabadon, politikai, igazságügyi, kormányzati és egyéb befolyástól mentesen végezhessék feladataikat a jogállamiság védelme érdekében, annak égisze alatt. Erre tekintettel is lenne a konvenció alcíme a következő: „Garancia a megfelelő igazságszolgáltatáshoz és a jogállamiság tisztelete.”

* * * *

Az Európai Ügyvédek Tanácsa (CCBE) 32 teljes jogú tagország, valamint további 13 társult és megfigyelő státuszú ország ügyvédi kamaráit tömörítő, több mint 1 millió európai ügyvéd képviseleti szervezete. Tagkamaráinak támogatásával, az Európai Unió intézményeinek ösztönzésével a CCBE a jogállamiság, az emberi jogok és a demokratikus értékek előmozdításán fáradozik.

Az 1960-ban alapított szervezet az európai ügyvédség szószólója az európai uniós intézmények előtt és kapcsolattartó, közvetítő szerepet tölt be az Európai Unió és az európai ügyvédi kamarák között. A CCBE rendszeres munkakapcsolatban áll az Európai Bizottság és az Európai Parlament tisztviselőivel, akik az ügyvédi hivatást érintő témák felelősei. A CCBE egy nemzetközi, nem profitorientált Belgiumban bejegyzett érdekvédelmi szervezet.