A kirendelt tolmács és fordító díjának előlegezésére vonatkozó szabály 2018. január 1-től úgy változik, hogy a bizonyítással összefüggő fordítási és tolmácsdíjakat a bizonyító fél köteles előlegezni. A kirendelt fordítónak a bizonyítással nem összefüggő alkalmazásával járó költségét vagy a bírósági irat bizonyítással nem összefüggő külföldi kézbesítésének a költségét a felperesnek kell előlegeznie. A kirendelt tolmácsnak a bizonyítással nem összefüggő alkalmazásával járó költségét az a fél előlegezi, akinek személye miatt a tolmács alkalmazása szükségessé vált. Fordítás szükségessége esetén – bizonyos kivételekkel – egyszerű fordítás alkalmazható.

Az ügygondnok díját előzetesen letétbe kell helyezni. Ezt a díjat annak a félnek kell előlegeznie, aki az ügygondnok kirendelését kérte, illetve akinek perbeli cselekménye folytán a kirendelés szükségessé vált. Az állam csak annak az ügygondnoknak a díját előlegezi, akit az alperes részére jogszabály rendelkezése szerint ki kell rendelni. Abban az esetben is az állam előlegezi az ügygondnoki díjat, amikor valaki ellen jogszabály rendelkezéséből eredően kell megindítani a keresetet. Az új rendelkezések szerint a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog az ügygondnoki díj előlegezésére nem terjed ki.

A végrehajtói kézbesítés díjának előlegezésére az annak teljesülésében érdekelt fél köteles. Azt a költséget is az állam előlegezi, amelynek előlegezésére az érintett fél – vagy jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa, vagy nemzetközi szerződés rendelkezése, továbbá költségkedvezmény folytán – nem köteles.

A költségeket az érintett félnek kifejezetten fel kell számítania és okirattal igazolnia, mert a bíróság hivatalból nem veszi figyelembe a perköltséget. A jogi képviselővel eljáró fél kizárólag jogszabályban meghatározott költségjegyzék előterjesztésével tehet eleget a felszámításnak.

A perköltségviselés fő szabálya szerint a pervesztes fél téríti meg a per nyertesének perköltségét, saját költségeit pedig maga viseli. Ha a felek egyezséget kötnek, a felek megállapodásában megjelölt fél téríti meg a költségeket. Ilyen megállapodás hiányában a pernyertesség-pervesztesség szabálya szerinti kerül sor költségviselésre.

A polgári perben a következő költségkedvezmények érvényesülhetnek: tárgyi költségmentesség, személyes költségmentesség, tárgyi költségfeljegyzési jog, személyes költségfeljegyzési jog, tárgyi és személyes illetékmentesség, tárgyi illetékfeljegyzési jog, mérsékelt illeték, valamint mentesség a pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alól.

A költségfeljegyzési jog általános, a költségmentesség kivételes költségkedvezmény. A költségfeljegyzési jog kiterjed az illeték és a költségek meghatározott részére, illetve az illetékre, valamint a tételesen meghatározott költségekre .