Innovatív elemként a folyamat minél sikeresebb előmozdítása érdekében létrejött egy online kommunikációs felület (VIBE), amely segítségével a szakmai csoportok rendszeresen értekezhetnek egymással. Ezen a virtuális felületen végzik majd a munkát és tartják a kapcsolatot egymással, a csoportfelelősök irányítása mellett.

A családjog, az öröklési jog, a jogi személyek, a dologi jog, a kötelmi jog, az ember jogalanyisága, a személyiségi jog azok a jogterületek, amelyek köré a csoportok megalakultak.

A 2016. április 18-tól aktív VIBE felületre töltik fel a tagok a jogerős ítéletet, mivel kizárólag befejezett ügyben lehet értekezni, a tárgykör megjelölésével. Fontos kiemelni, hogy nem a folyamatban lévő ügyek kollektív megoldásáról van szó. Kizárólag elvi szinten folyik a szakmai vita: ha például a jogszabályi rendelkezés értelmezésével kapcsolatban vetődik fel valamilyen jogalkalmazási kérdés, vagy az elemzés tárgya lehet az új Ptk. valamely új rendelkezését alkalmazó döntés, valamely új joggyakorlat irányába mutató döntés, illetve éppen egy már kialakult vagy kialakulóban lévő joggyakorlattal ellentétes döntés és ugyanazon jogszabályi rendelkezés eltérő értelmezésén alapuló döntések.

A lényeg tehát az adott jogterület figyelése, a konkrét ügycsoportba tartozó saját és a többi csoport által feltöltött határozatok gyűjtése, elemzése. Megfelelő mennyiségű határozat feltöltése esetén az is megfigyelhető lesz, hogy egy adott rendelkezés alkalmazása során van-e eltérő gyakorlat kialakulóban.

Az eredmények felvethetőek az Új Ptk. Tanácsadó Testülete előtt, amely véleményt alakíthat ki, illetve amennyiben olyan jellegű és fajsúlyos a felvetődött kérdés, javasolni lehet a Kúria Polgári Kollégiumának vezetése számára, hogy tűzze a kollégiumi ülés napirendjére az adott jogalkalmazási probléma megvitatását, vagy ha olyan jelentős jogkérdésben született jogerős határozat, amely a gyakorlatban követésre méltó, javasolni lehet annak a Bírósági Határozatok Gyűjteményében (BH) való közzétételét.

A kezdeményezés célja tehát, hogy bevonják az alsóbb fokú bíróságokat is a joggyakorlat-elemzésbe, velük együtt közösen gondolkodjank a vizsgálat tárgyául kijelölt szakmai kérdéseken, s ezáltal elősegítsék a jogegység megvalósulását az új Ptk.-val kapcsolatos jogalkalmazás terén.