Az egységes folyószámlához történő hozzáférési jogosultság bejelentésének elősegítése érdekében 2015. október 16-ától megkezdődött az állami adó- és vámhatósághoz korábban már bejelentett, vagy csak adós, vagy csak vámos folyószámla lekérdezési joggal rendelkező képviselők, állandó meghatalmazottak/megbízottak kiértesítése. Annak érdekében, hogy az említett képviselők 2016. januártól zavartalanul hozzáférjenek az egységes folyószámla adataihoz, a kiértesítés az érintett képviselt adózók felsorolásán túl kiterjed azon információkra is, amelyek az állami adó- és vámhatóságnál vezetett, 2016. január 1-jét követően bevezetésre egységes folyószámla hozzáférési jogosultság bejelentéséhez szükségesek.

A leveleket elektronikus formában küldik ki a képviselők ügyfélkapus tárhelyére. Papír alapon csak azok a képviselők kapnak levelet, akik kizárólag személyes, illetve papír alapú folyószámla ügyintézési jogosultsággal rendelkeznek, és nincs élő ügyfélkapus hozzáférésük.