2016-ban jártak az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben, a Cseppkő Gyermekotthonban, több büntetés-végrehajtási intézetben, javítóintézetekben, egy szociális intézményben, és egy rendőrkapitányságon. Vizsgálták a fogvatartottak elhelyezését, élelmezését, egészségügyi ellátását, a velük kapcsolatos kényszerítő eszközök, a fegyelmi és korlátozó intézkedések alkalmazását, egymás közti, valamint a személyzettel való kapcsolatát.

Az NMM működtetése során szerzett tapasztalatai nyomán az alapvető jogok biztosa a meglátogatott fogvatartási helyszínek vezetőinek intézkedését 114 esetben kezdeményezte, a felügyeleti szervek vezetőinek további 70 ajánlást tett és 24 esetben javasolta jogszabály módosítását. Alapvető joggal összefüggő visszásság orvoslása érdekében vagy jogszabálysértés esetén a biztos a legfőbb ügyész útján az illetékes ügyész fellépését kezdeményezheti. 2016-ban ezzel az intézkedési lehetőséggel dr. Székely László (képünkön) nem élt, a helyszínlátogatásokon munkatársai nem észleltek olyan körülményt, amely súlyos testi vagy lelki sérülésekkel járó, szándékos bántalmazásra utalt volna.

Az éves jelentés a látogatások leírását, a NMM megállapításait és kezdeményezéseit, ajánlásait részletezve egyes, rövid távon is érzékelhető kedvező változásról is beszámol, de arról is, hogy az ombudsman munkatársainak hol kellett megbirkózniuk az előzetes bejelentés nélkül kezdett látogatásokat időlegesen akadályozó magatartásformákkal.

Az alapvető jogok biztosa 2015. január 1-től működteti az úgynevezett Nemzeti Megelőző Mechanizmust. Ennek az a feladata, hogy vizsgálja a fogvatartottak helyzetét a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény, az OPCAT hatókörébe tartozó fogvatartási intézményekben. Az NMM végső célja, hogy az esetleges visszaélések feltárásán túl ajánlásaival az érintett hatóságokat és intézményeket a rossz bánásmódok megelőzését szolgáló intézkedéseik hatékonyságának javítására ösztönözze – emlékeztettek közleményükben.

Ilyen helyszín minden olyan intézmény, ahová a fogvatartott bírói, közigazgatási vagy más hatóság döntésére, utasítására került és azt önként, a saját elhatározásából nem hagyhatja el. Ezek közé nem csak a börtönök, rendőrségi fogdák tartoznak. Fogvatartási helyszín lehet a többi között szociális intézmény, javítóintézet, pszichiátria zárt részlege vagy például menekültügyi őrzött befogadó központ is. Magyarországon összesen 4000 ilyen működik, 2016. december 31-i adat szerint valamivel több mint 113 ezer fogvatartottal.

A teljes jelentés a http://www.ajbh.hu/opcat-eves-jelentesek oldalon olvasható.