Mint a bizottság elnökétől, dr. Hidasi Gábortól (képünkön) megtudtuk, 2017. szeptembertől decemberig a BÜK tagjainak ügyvédi szempontjai szerint, gyakorlati esetekbe ágyazva, a korábbi perrenddel összehasonlítva, egy hozzávetőlegesen hatvan előadásból álló tanfolyamon ismertetik meg az előadók az új Polgári Perrendtartást (2016. évi CXXX. törvény) és a Közigazgatási Perrendtartást (2016. évi CXXX. törvény).

Impozáns az előadók eddigi névsora is: dr. Csömör Magdolna, dr. Géczi Zsuzsa, dr. Gerő Tamás, dr. Halász Judit, dr. Horváth Gyula, dr. Illés István, dr. Izsák Orsolya, dr. Kovács Ágnes, dr. Kovács László, dr. Kölcsényi Soma, dr. Kapa Mátyás, dr. Mihály Katalin, dr. Molnár Marcell, dr. Nehéz-Posony Márton, dr. Sántha Ágnes, dr. Stefáni Károly, dr. Szánthó Pál, dr. Szentkereszty András, dr. Tamási Artúr, dr. Vajda Szilvia, dr. Vince Julia.

Dr. Hidasi Gábortól azt is megtudtuk, hogy táblázatba szerkesztve lesznek áttekinthetők az előadássorozat témái, az időpontokkal együtt. Egy-egy témából három-három előadást fognak az előadók tartani.

Az ügyvédakadémiai program 2017-2018-as részleteinek véglegesítését augusztus 28-i ülésükön fogják elvégezni.

A BÜK – miként azt dr. Hidasi Gábor oktatási bizottsági elnöknek kiemelkedően fontos munkájukat méltató levelében dr. Réti László elnök írta - „minden eszközzel – anyagilag is - támogatja az OB és oktatói kara által az új Polgári perrendtartás széles körű, és valamennyi tagunk előtt megnyitott, a következő naptári évre is átnyúló felzárkóztatási programját”.

Amint dr. Sándor Éva, az Oktatási Bizottság tagja (képünkön) szerkesztőségünknek elmondta, a program hátterében az áll, hogy 2018. január 1-jén hatályba lép a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXX. törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény. A hatékony felkészülés és annak érdekében, hogy már a hatályba lépéstől kezdve kellő magabiztosággal alkalmazhassák az új jogszabályokat, a Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédakadémiája 2017. szeptember és december között 20 témacsoportban 60 előadásból álló ingyenes tanfolyamot indít tagjainak, a nyilvántartásába vett európai közösségi jogászoknak, külföldi jogi tanácsadóknak, alkalmazott ügyvédeknek, alkalmazott európai közösségi jogászoknak és ügyvédjelölteknek.

Az előadásokat az új perrendtartások kiváló ismerői tartják, akik közül többen a kodifikációban is részt vettek.

Annak érdekében, hogy az érdeklődők egy témáról se maradjanak le, ugyanabból a témából, különböző napszakokban, háromszor tartunk előadást. A délelőtti előadások 9-től 12-ig, a délutániak 13:30-tól 16:30-ig tartanak.

Helyszín: a Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterme (1055 Budapest, Szalay u. 7.).

Regisztráció: Regisztrálni majd augusztusban, egy később meghirdetendő időpontban, a BÜK internetes honlapjának külön e célra létrehozott felületén lehet. A regisztráció (azonosítási és biztonsági okokból) csak a kamarai nyilvántartottak számára elérhető honlapfelületen lesz majd lehetséges. Ez azt jelenti, hogy vagy ügyfélkapus hozzáférésre vagy elektronikus aláíró tanúsítványra (kártya) lesz szükség. Akinek még nincs egyik, vagy másik eszköz a birtokában, a Kamara javasolja, hogy az augusztusi regisztrációig szerezze be.

Megjegyzés: Amennyiben egy-egy időpontra a teremkapacitást meghaladó túljelentkezés lesz, az OB fenntartja a jogot arra, hogy a jelentkezőnek az adott témában más időpontot jelöljön ki.

Az Oktatási Bizottságtól kapott Ügyvédakadémiai temaköröket és időpontokat tartalmazó táblázat ide kattintva megtekinthető.


* * *

Miként a BÜK elnökétől, dr Réti Lászlótól megtudtuk: egy másik, szintén ígéretes, ingyenes képzés előkészítése is folyik, azonos témakörben. Ebben az Igazságügyi Minisztérium kodifikátori csapatának tíz bíró, ügyvéd és egyetemi oktató tagja lesz vendégelőadó. Ennek részletei (előadók, időpontok és előadástémák) szintén augusztusban válnak véglegessé, Ezt követően regisztrációra és részvételre a BÜK ezt a kurzust is hasonlóképpen meghirdeti.