A pereskedők keresetük döntő többségét arra az állításra alapozzák, hogy a bírósági eljárásban sérült a perek tisztességes lefolytatásához és észszerű időn belül történő befejezéshez való joguk. A korábbi időszakhoz képest emellett 2016-ban jelentősen megnőtt a közérdekű adatok kiadása miatt indított perek száma is.

A bíróságok ellen indított perek közül 2016-ban 582 ügy fejeződött be jogerősen. Ebből 289 perben a bíróságok a képviseletüket saját hatáskörben látták el, míg 293 esetben az OBH meghatalmazás alapján járt el. A jogerősen befejezett ügyek közül 26 zárult a bíróságok elmarasztalásával, azaz 96 százalékban megalapozatlanok voltak a keresetek. Az elmarasztaló határozatok közül 19 ügy volt összefüggésben a bíróságok ítélkező tevékenységével, hét ügy munkaügyi perben (bírák, illetve igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyával összefüggésben) keletkezett.

A tavaly lezárult perekből rendszerszintű, ismétlődően előforduló hibák nem mutathatók ki – tudatta az OBH, hozzáfűzve, minden esetben sor kerül a tapasztalatok levonására, illetve a szükséges igazgatási intézkedések megtételére. Arra is van példa, hogy a bíróságok intézményként kezdeményeznek pert, bár ez elenyésző számban fordul elő. Ilyen esetre leginkább a bíróságok gazdálkodó tevékenységével összefüggésben (pl. munkáltatói kölcsönnel, vállalkozási szerződésekkel kapcsolatban) találni példát.