Az IBA a világ legnagyobb globális önkéntes, ügyvédi egyesülete, amelynek mind egyéni, mind testületi tagjai vannak. Az IBA-nek hosszú ideje tagja mind a BÜK, mind a MÜK.

A Kamarai Ügyek Bizottsága foglalkozik az IBA-n belül mindazon kérdésekkel, amelyek a hivatásgyakorlás problémáit, a kamarák szabályozó tevékenységét, az igazságügyi szervezeten belüli helyzetét, függetlenségét, és ezen keresztül az ügyvédi működés függetlenségét, illetve az ügyvédi működés szakmaiságát biztosítják, így az ügyvédi oktatás vagy a biztosítás kérdéseit illetik.

Dr. Köves Péter (képünkön) két évtizede vesz részt az IBA munkájában, különböző szakmai bizottságokban fejtett ki elismert tevékenységet, az elmúlt 4 évben a Kamarai Ügyek Bizottságának alelnöke volt. Az IBA-n belüli munkája mellett dr. Köves Péter tagja a magyar CCBE delegációnak is, 2008-ban első magyarként betöltötte a CCBE elnöki posztját is.

A MÜK és a BÜK meghívására 2019 májusában az IBA BIC Budapesten fogja tartani féléves konferenciáját, melyre számos országból fognak küldöttek és kamarai vezetők érkezni. A hazai ügyvédségnek ekkor is alkalma nyílik majd találkozni a nemzetközi ügyvédi élet kiemelkedő képviselőivel.