Illetékmentes lesz

  • az anyakönyvi kivonat kiállítása,
  • a lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal,
  • a közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése,
  • a hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról,
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/A § (1) bekezdése és 27/D § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételével kapcsolatos eljárás,
  • a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre történő személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;
  • az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás,
  • az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel és a szakterület kiterjesztése iránti eljárás,
  • a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport újraosztására és telek egyesítésére irányuló telekalakítási eljárás,
  • a 65. életévét betöltött személy magánútlevele

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló törvény módosításának eredményeként az állampolgárok mentesülnek évente két alkalommal az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj alól, megkönnyítve ingatlanügyeik intézését.

A termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló telekalakítási eljárásért fizetendő díj megszüntetése megkönnyíti az illetékekről szóló törvény szerinti termőfölddel kapcsolatos különböző, telekalakítással orvosolható problémák rendezését, különösen a kisebb értékű ingatlanok esetén, amelyek tekintetében a díj eddig a megoldást hátráltató tényező volt. A módosítás elősegíti a szétaprózott termőföldek egyesítését – áll a törvényjavaslat indoklásában.

Az Itv. módosításával összhangban a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításával megszűnik a közzétételi költségtérítés is megszűnik – a cégbírósági eljárás illetéke mellett – a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése esetén.

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés és a szakterület kiterjesztésének díja is megszűnik. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosításának célja, hogy megkönnyítse a szakértővé válást, és ennek révén növekedjen az igazságügyi szakértők száma.

A módosítások – az előterjesztés szerint – 2017. március 1-jén lépnének hatályba.