Ezzel a bíróság megsértette az indítványozó ügyvédi hivatását, és ezáltal emberi méltóságát, különösen arra tekintettel, hogy az indítványozó ügyvédi hivatásából eredő tevékenysége volt a vád tárgya (ez összefüggésben áll szerinte az Alaptörvény XXVIII. cikk (2) bekezdésének megsértésével is).

Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz tárgyában előterjesztett indítványt elutasította.

(Forrás: BÜK Hírlevél)