Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: a jövő nemzedékek szószólója jogszabály-kezdeményezési jogosultságával élve javaslatot tesz a polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat kiegészítésére annak érdekében, hogy környezetszennyezés okozta kollektív jogsérelem esetén is - ideértve az abból fakadó vagyoni kárt és egészségkárosodást - lehetővé váljon a társult per új jogintézményének alkalmazása.

Azt írták, hogy az állampolgári jogérvényesítés ígéretes új eszközévé válhat a társult per jogintézményének megteremtése, amely az azonos élethelyzetből fakadóan azonos sérelmet szenvedett állampolgárok számára lehetővé teszi érdekeik kollektív védelmét.

Az új jogintézményt ugyanakkor a javasolt törvényi szabályozás alapján egyelőre csak szűk körben használhatnák: fogyasztói szerződésből eredő követelés érvényesítése céljából, valamint munkaügyi perben - hangsúlyozták, hozzátéve: nem tartoznának ebbe a körbe a környezetszennyezés okozta jogsérelmek, "holott ezek tipikusan sok állampolgárt érintenek, így kézenfekvő lenne számukra is megnyitni a kollektív jogérvényesítés lehetőségét".

Annál inkább fontos volna ez, mert a tapasztalat szerint az ilyen sérelmet elszenvedők egyénileg ritkán vállalják a jogi út igénybevételét, közösen, szervezetten azonban jó eséllyel bírósághoz fordulnának - mutattak rá.

Kiemelték, vizsgálatai során az ombudsmani hivatal is sok olyan üggyel találkozott, amelyben fennállt a környezeti kárból származó, sok állampolgárt érintő azonos jellegű jogsérelem, ennek ellenére kevesen vállalják a per indítását. Ezekre az esetekre pontosan illik a törvényjavaslat indoklása: "a kollektív jogérvényesítés által biztosított hatékonysági előnyök nélkül a jogvédelem meghiúsulhatna, mivel egyéni perindításra valószínűleg nem kerülne sor".

A helyzeten változtatna, ha lehetővé tennék a társult pert, amely "komolyan hozzájárulhatna az egészséges környezethez való alkotmányos alapjog érvényesítéséhez" - írták.

Mindezek alapján Szabó Marcel kezdeményezi a polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat kiegészítését annak érdekében, hogy társult pert lehessen indítani "emberi beavatkozás vagy mulasztás hatására megjelenő környezeti kár megtérítése iránti vagy a kialakult környezeti állapot miatt bekövetkező egészség- vagy vagyoni károsodáshoz kapcsolódó igényérvényesítő perben".

A jövő nemzedékek szószólója bízik abban, hogy indítványával egyetért az Igazságügyi Minisztérium, továbbá az Országgyűlés törvényalkotási, valamint igazságügyi bizottsága, és a parlament elfogadja azt - olvasható a közleményben.