A Magyar Ügyvédi Kamara Szakmai Bizottsága a kamara hatáskörébe tartozó részben - ez a fegyelmi felelősség kérdése - megkísérelt egy MÜK elnökségi határozattal tisztább helyzetet teremteni. A kérdés bonyolultságát jelzi, hogy nemcsak a Szakmai Bizottságban, hanem a MÜK elnökségében sem alakult ki egységes vélemény, de még túlnyomó többség sem. Ezért nem született a kérdésben állásfoglalás. A BÜK elnöke - olvasható a BÜK elektronikus hírlevelében - egy megkereséssel kapcsolatosan fejtette ki saját álláspontját, amely itt olvasható: http://regi.bpugyvedikamara.hu/files/332/332650.pdf.

A lényeg: az elnök szerint nincs feltétlen fegyelmi felelősség. Ha a felek kioktatása dokumentálhatóan megtörtént, az ügy körülményeitől függően tekintendő fegyelmi vétségnek vagy sem, ha az ügyvéd által ellenjegyzett okirat az előírt rendelkezést nem tartalmazza. Többlettényállás és bizonyítottság is kell. A semmisség kérdésében pedig - lévén ez bírói hatáskörbe tartozó kérdés -, véleménye szerint az esetleges semmisségre a részleges semmisség szabályait kell alkalmazni. Tehát a szerződés egésze csak akkor dől meg, ha a semmis rendelkezés nélkül a felek az adott szerződést nem kötötték volna meg. Az elnöki levél e kérdésben óvatosságra int: "a bírók kezében vagyunk. A legjobb lenne, ha azt a jogszabályhelyet deregulálnák végre".

(Címfoto: gratula.hu)