Dr. Kecsmár Krisztián államtitkár (képünkön) előadásában kiemelte a jogharmonizáció fontosságát a nemzetközi gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének területén és a hagyományos bírósági útnál gyorsabb alternatív vitarendezési módok egyre növekvő térhódítását a gazdasági kapcsolatokban. Hangsúlyozta a jogi versenyképesség szükségességét, a gyors és magas színvonalú választottbíráskodás jelentőségét, amely vonzóbb jogi környezetet teremt a gazdasági szereplők számára, illetve kiemelte, hogy az elmúlt két évtizedben hazánkban is egyre többen és egyre tágabb körben választották ezt a vitarendezési módot.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által rendezett eseményen a kereskedelmi választottbíráskodás neves szakértői tekintették át az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) létrejöttét, az abban való magyar közreműködést, a szervezet működésének az elmúlt ötven évben a választottbíráskodásra gyakorolt hatását és a jövő kihívásait.

Az 1966-ban magyar javaslatra életre hívott UNCITRAL korszerű és az üzleti tisztesség követelményeinek megfelelő normái, modell-szabályai, jogalkotási, illetve az egységes értelmezést segítő útmutatói olyan világméretű „közös jogi nyelvet” alkotnak, amely növeli a jogbiztonságot és a kiszámíthatóságot, valamint csökkenti a kereskedelmi kockázatokat és az üzleti tranzakciókkal járó költségeket.


Ötven éves a magyar javaslatra létrejött ENSZ bizottság

Az ENSZ Közgyűlés Jogi Bizottságának 1966. december 17-én New Yorkban tartott ülésén magyar kezdeményezésre jött létre az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL). A Bizottság fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmából a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság nemzetközi konferenciát tartott.

Az UNCITRAL fő feladatként a nemzetközi kereskedelmi jog egységesítését tűzte ki. Ebből a célból koordinálja az ezen a területen hatáskörrel rendelkező szervezeteket, elősegítve a nemzetközi kereskedelmi jog területén fontos harmonizációt. Új nemzetközi egyezményeket, mintatörvényeket, mintaszabályzatokat hoz létre, melyekkel a nemzetközi kereskedelem szerződéses feltételeinek összehangolására törekszik. Mindemellett segíti a már meglévő nemzetközi egyezményekben való szélesebb körű részvételt. Az elmúlt fél évszázadban az UNCITRAL a preventív jogharmonizáció zászlaja alatt jelentős sikereket ért el. Jelenleg 11 olyan nemzetközi egyezmény működik, melyet az UNCITRAL hozott létre és adminisztrál. Ezek közül a legsikeresebb – az UNCITRAL megalakulását megelőzően létrejött konvenció - a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény, ami alapján a választottbírósági ítéleteket a világ 156 államában lehet végrehajtatni. A legújabb, 2015. március 17-én Mauritiuson, Port Louisban aláírt megállapodás a nemzetközi beruházási jogviták transzparenciájának kérdését szabályozza.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság Magyarországon a legnagyobb választottbíróság, amelyik hazai és nemzetközi ügyekben eljárhat. Közreműködött a nemzetközi dokumentumok kidolgozásában, a választottbírósági törvény előkészítésében, elfogadásában. Az intézmény segíti a választottbírósági jogelvek magyarországi meghonosítását.

A 2016. november 17-i jubileumi konferencia a választottbíráskodás témakörét ölelte fel. A résztvevők az UNCITRAL jelenlegi és volt vezető tisztségviselőitől, nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező külföldi és magyar előadóktól kaphattak tájékoztatást az UNCITRAL múltjáról és jelenéről, a Bizottságnak a nemzetközi választottbíráskodás fejlődésében betöltött szerepéről.